Projekty szkolne

     W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, lokalnych jak i wewnątrzszkolnych. Oto niektóre z nich:

 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • "Szkoła z klasą 2.0"
 • "Safer Internet Day"
 • "Szkoła promująca zdrowie"
 • "Trzymaj formę"
 • Europejski projekt "STARS" - Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools (zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży)
 • Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Mały Mistrz"
 • "Szklanka Mleka"
 • "Owoce w szkole"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • eTwinning
 • IV Edycja Programu "Mistrz Kodowania"
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Kultura ludowa krakowiaków i górali"
 • Program edukacyjny "Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki" – kl. II i III
 • "Klucz (nie tylko wiolinowy) do literatury" (innowacja pedagogiczna)
 • "English through drama, music and film" - Szkolne spotkania z dramą, muzyką i filmem w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi TIK (innowacja pedagogiczna)
 • "Ćwiczę- rozumiem, potrafię" - projekt zajęć z edukacji matematycznej (innowacja pedagogiczna)
 • "W krainie Baltiego" – projekt zajęć komputerowych w klasach I - III (innowacja pedagogiczna)
 • "Programowanie – to takie proste" – projekt zajęć komputerowych w klasach IV - V (innowacja pedagogiczna)
 • "Przyjazna matematyka" (innowacja pedagogiczna w kl. 1)
 • "Dzień życzliwości"
 • "Nasza szkoła w Unii Europejskiej"
 • Szkolny projekt interdyscyplinarny "Wisła"
 • projekt szkolny "Wolontariat 2016/2017" - zainicjowanie działalności szkolnej grupy wolontariuszy - Klub Wolontariuszy"
 • "Wprost na most - projekt rozwijający postawę tolerancji"
 • Projekt edukacyjny "Szlakiem patronów roku 2017" (J. Piłsudski, T. Koœciuszko, A. Chmielowski)
 • "Za progiem" - projekt adaptacji uczniów klas III do drugiego etapu edukacyjnego
 • "Dzieci potrzebują ciszy - hałas szkodzi zdrowiu"
 • "Klasa na medal"
 • Projekt świetlicy szkolnej "Muzyka łagodzi obyczaje"
 • Projekt świetlicy szkolnej "Wiem co jem, zdrowo się odżywiam".
 • "Dni Ziemi"
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • Bookcrossing
 • "Zima w szkole" i "Lato w szkole"
 • Lekcja patriotyzmu: polski wrzesień '39 r., rocznica odzyskania niepodległości, narodowe święta majowe
 • Program Edukacyjny National Geografic ODKRYWCA
 • Tolerancja - udział w warsztatach i konkursach związanych z tematyką tolerancji
 • Zawody naszych rodziców
     W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, lokalnych jak i wewnątrzszkolnych. Oto niektóre z nich:

 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • "Szkoła z klasą"
 • "Safer Internet Day"
 • "Szkoła promująca zdrowie"
 • "Trzymaj formę"
 • Europejski projekt "STARS" - Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools (zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży)
 • Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Mały Mistrz"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Profilaktyka nadwagi i otyłości"
 • "Szklanka Mleka"
 • "Owoce w szkole"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • "Przygoda z potworem Śmieciotworem"
 • eTwinning
 • III Edycja Programu "Mistrz Kodowania"
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Praktyczne Wychowanie Fizyczne
 • "Klucz (nie tylko wiolinowy) do literatury" (innowacja pedagogiczna)
 • "English through drama, music and film" - Szkolne spotkania z dramą, muzyką i filmem w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi TIK (innowacja pedagogiczna)
 • "Ćwiczę- rozumiem, potrafię" - projekt zajęć z edukacji matematycznej (innowacja pedagogiczna)
 • "Dzień życzliwości"
 • "Nasza szkoła w Unii Europejskiej"
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Piękna nasza Polska cała" - projekt interdyscyplinarny
 • "Poławiacze pereł - projekt rozwijający kompetencje miękkie"
 • "Za progiem" - projekt adaptacji uczniów klas III do drugiego etapu edukacyjnego
 • "Dzieci potrzebują ciszy - hałas STOP"
 • "Klasa na medal"
 • "Zdrowie na talerzu".
 • "Dni Ziemi"
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • Bookcrossing
 • "Zima w szkole" i "Lato w szkole"
 • Lekcja patriotyzmu: polski wrzesień '39 r., rocznica odzyskania niepodległości, narodowe święta majowe
 • Program Edukacyjny National Geografic ODKRYWCA
 • Tolerancja - udział w warsztatach i konkursach związanych z tematyką tolerancji
     W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, lokalnych jak i wewnątrzszkolnych. Oto niektóre z nich:

 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • "Interkl@sa"
 • "Szkoła z klasą"
 • "Safer Internet Day"
 • "Szkoła promująca zdrowie"
 • "Trzymaj formę"
 • Europejski projekt "STARS" - Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools (zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży)
 • "Sprzątanie świata"
 • "Profilaktyka nadwagi i otyłości"
 • "Szklanka Mleka"
 • "Owoce w szkole"
 • "Mam kota na punkcie mleka"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • eTwinning
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Praktyczne Wychowanie Fizyczne
 • "Dzień życzliwości"
 • "Nasza szkoła w Unii Europejskiej"
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Miękkie lądowanie - projekt rozwijający kompetencje miękkie"
 • "Za progiem" - projekt adaptacji uczniów klas III do drugiego etapu edukacyjnego
 • "Klucz (nie tylko wiolinowy) do literatury" (innowacja pedagogiczna)
 • "Dzieci potrzebują ciszy - hałas STOP"
 • "Klasa na medal"
 • "Jesień wiele darów ma, zdrowie, uśmiech wszystkim da"
 • "Zdrowie na talerzu".
 • "Dni Ziemi"
 • "Poznajemy kulturę ludową Krakowa i jego okolic" - projekt edukacyjny związany z obchodami Roku Oskara Kolberga
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • Bookcrossing
 • "Zima w szkole" i "Lato w szkole"
 • Lekcja patriotyzmu: polski wrzesień '39 r., rocznica odzyskania niepodległości, narodowe święta majowe
 • Program Edukacyjny National Geografic ODKRYWCA
 • Poczytaj Bratkowi
 • Tolerancja - udział w warsztatach i konkursach związanych z tematyką tolerancji
     W roku szkolnym 2013/2014 nasi uczniowie uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, lokalnych jak i wewnątrzszkolnych. Oto niektóre z nich:
 • "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • "Trzymaj formę"
 • "Profilaktyka nadwagi i otyłości"
 • "Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych dzieci i młodzieży szkolnej." Etap I: dla dzieci 6 i 7 letnich
 • "Szklanka Mleka"
 • "Owoce w szkole"
 • "Mam kota na punkcie mleka"
 • "5 porcji warzyw, owoców lub soku"
 • "Fluoryzacja i lakowanie zębów"
 • "Safer Internet Day"
 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • W projekcie eTwinning (tematyka: tolerancja)
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • "Praktyczne Wychowanie Fizyczne"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Międzynarodowy Dzień Ziemi"
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Międzynarodowy Dzień Życzliwości"
 • "Szkoła z klasą 2.0"
 • "Klucz (nie tylko wiolinowy) do literatury" (innowacja pedagogiczna)
 • "Za progiem" – program adaptacji uczniów klas III do drugiego etapu edukacyjnego
 • "Ada, to nie wypada – czyli o dobrych manierach"
 • "Historia w obrazie, słowie i pieœni – projekt edukacyjny zwišzany z obchodami Roku Matejki"
 • "Dzieci potrzebują ciszy – hałas STOP"
 • "Klasa na medal"
 • "Jesień w koszu zdrowie wszystkim niesie"
 • "Mediacje rówieœnicze"
     W roku szkolnym 2012/2013 nasi uczniowie uczestniczą w programach oraz projektach:
 • "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków"
 • "Safer Internet Day"
 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • "Trzymaj formę"
 • "Profilaktyka nadwagi i otyłości"
 • "Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych dzieci i młodzieży szkolnej"
 • "Szklanka Mleka"
 • "Owoce w szkole"
 • "Mam kota na punkcie mleka"
 • "5 porcji warzyw, owoców lub soku"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • W projekcie eTwinning "My Passion - scrapbook"
 • "Praktyczne Wychowanie Fizyczne"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Między nami człowieczkami"
 • "Raz, dwa, trzy, cztery Europejczyk zna maniery"
 • "Za progiem" – program adaptacji uczniów klas III do drugiego etapu edukacyjnego
 • "Razem znaczy lepiej"
 • "Badam, odkrywam, liczę" (innowacja pedagogiczna)
 • "Dzieci potrzebują ciszy – hałas STOP"
 • "Klasa na medal"
 • "Jesienień witaminy wszystkim niesie"
     W roku szkolnym 2011/2012 nasi uczniowie uczestniczą w programach oraz projektach:      W roku szkolnym 2010/2011 nasi uczniowie uczestniczą w programach oraz projektach:      W roku szkolnym 2009/2010      W roku szkolnym 2008/2009      W roku szkolnym 2007/2008


© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków