"Miękkie lądowanie"
projekt szkolny rozwijający kompetencje miękkie
rok szkolny 2014/2015

     Cele projektu:
 • Stymulowanie rozwoju osobistego i społecznego uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności intra i interpersonalnych.
 • Kształtowanie postaw i nawyków podnoszących jakość życia.

     Realizacja projektu:

     Projekt będzie realizowany od września 2014 do czerwca 2015 r. Obejmie sześć obszarów tematycznych. Poszczególne tematy będą realizowane w następujący sposób:

 • Dwie osoby z każdej klasy zostaną wytypowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego. Następnie staną się nauczycielami i - pod opieką wychowawców - przeprowadzą takie zajęcia w swoich klasach.
 • Poszczególne zagadnienia będzie ilustrowała gazetka ścienna.
 • Wszyscy nauczyciele włączą poszczególne zagadnienia tematyczne projektu do swojej bieżącej pracy z uczniami.

     Zagadnienia tematyczne oraz harmonogram projektu:
 • PaŸdziernik 2014 - Organizacja własnej pracy (zarządzanie czasem)
 • Listopad, grudzień2014 - Współpraca w zespole
 • Styczeń, luty 2015 - Komunikacja
 • Marzec 2015 - Kreatywność i inicjatywa
 • Kwiecień 2015 - Kultura osobista
 • Maj 2015 - Etyka i wartości


Kronika projektu


Miękkie lądowanie - o wartościach nie do kupienia (czyli jak znaleźć szczęście i prawdziwy skarb).
    Na kolejnych zajęciach w ramach naszego projektu zastanawialiśmy się nad tym, co stanowi dla nas prawdziwą wartość. Czy są to rzeczy materialne - np. rower lub komputer, czy niematerialne, jak np. "wartościowy człowiek", "wartościowa książka", "wartościowo spędzony czas". Czym jest wartość w tych przypadkach?
    Naszym mottem tego dnia były słowa wielkiego fizyka, Alberta Einsteina: "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym".
    Podczas zajęć każdy indywidualnie zastanawiał się nad istotnymi dla niego wartościami, a następnie trzy najważniejsze zapisał na karteczkach. Następnie karteczki przykleiliśmy do tablicy, grupując je tematycznie. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jakie wartości są najbardziej cenione w poszczególnych klasach.
    Kolejnym zadaniem dla uczniów było zaprojektowanie "tortu wartości" (klasy IV), "wieży wartości" (klasy V), i "drzewa wartości" (klasy VI). Ta praca była wykonywana w zespołach. Powstały bardzo ciekawe projekty, które zaprezentowano na gazetce projektu.
    Ogółem uczniowie klas IV - VI wskazali na 50 ważnych wartości. Niektóre okazały się ważne dla wielu uczniów, jak np. rodzina, zdrowie, przyjaźń, miłość, szacunek, wierność. Inne zostały zauważone przez pojedyncze osoby, np.: idea, stabilizacja, równouprawnienie.
    Temat tak zaciekawił uczniów, że powracaliśmy do niego jeszcze wiele razy. Lista wartości powieszona na gazetce była wnikliwie analizowana. Zauważano braki: Ojej! Zapomnieliśmy o wierze i równości" i trwały dyskusje: "czy tęsknota to na pewno wartość".
    Mamy nadzieję, że podczas wakacji nasi uczniowie będą mieli wiele okazji do znalezienia i zauważenia prawdziwych wartości.


zobacz galerię zdjęć

MIĘKKIE LĄDOWANIE - porozumiewanie się
    Naukowcy obliczyli, że człowiek wypowiada przeciętnie 16 000 słów dziennie. To chyba wystarczy, aby dobrze porozumieć się z innymi ludźmi. A jednak nie zawsze to się udaje, bo dobre porozumienie, to nie tylko słowa. Ludzie "mówią" do siebie także za pomocą gestów, spojrzeń, min, westchnień...
    W ramach kolejnej części projektu "Miękkie lądowanie" uczniowie klas IV - VI mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej. A miało to miejsce podczas warsztatów, w dniu 16 kwietnia, prowadzonych przez ich rówieśników. Wybrani reprezentacji każdej z klas, którzy na chwilę stali się nauczycielami, zanim przeprowadzili swoją lekcję, musieli się do niej przygotować. Wraz z koordynatorami projektu przygotowali materiały do lekcji - zdjęcia różnych scenek "z życia wziętych". Każda z tych fotografii, pomimo braku słów, była niezwykle wymowna.
    Podczas zajęć uczniowie, pod kierunkiem "młodych nauczycieli", ustalili w jaki sposób, poza słowem mówionym, mogą porozumiewać się ludzie. Następnie, pracując w grupach, próbowali odszyfrować bezsłowne komunikaty zawarte na fotografiach. Czy im się to udało? Na pewno mieli mnóstwo pomysłów na interpretację wydarzeń zaprezentowanych na zdjęciach. Ale czy takie właśnie komunikaty chcieli przesłać bohaterowie scenek? Po dyskusji wyłonił się jeden wniosek: dobra komunikacja, która prowadzi do porozumienia, jest sztuką. Wieloznaczność zarówno słów jak i komunikatów pozawerbalnych może łatwo prowadzić do nieporozumień.
    Naukowcy obliczyli, że człowiek wypowiada przeciętnie 16 000 słów dziennie. To chyba wystarczy, aby dobrze porozumieć się z innymi ludźmi. A jednak nie zawsze to się udaje, bo dobre porozumienie, to nie tylko słowa. Ludzie "mówią" do siebie także za pomocą gestów, spojrzeń, min, westchnień...
    W ramach kolejnej części projektu "Miękkie lądowanie" uczniowie klas IV - VI mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej. A miało to miejsce podczas warsztatów, w dniu 16 kwietnia, prowadzonych przez ich rówieśników. Wybrani reprezentacji każdej z klas, którzy na chwilę stali się nauczycielami, zanim przeprowadzili swoją lekcję, musieli się do niej przygotować. Wraz z koordynatorami projektu przygotowali materiały do lekcji - zdjęcia różnych scenek "z życia wziętych". Każda z tych fotografii, pomimo braku słów, była niezwykle wymowna.
    Podczas zajęć uczniowie, pod kierunkiem "młodych nauczycieli", ustalili w jaki sposób, poza słowem mówionym, mogą porozumiewać się ludzie. Następnie, pracując w grupach, próbowali odszyfrować bezsłowne komunikaty zawarte na fotografiach. Czy im się to udało? Na pewno mieli mnóstwo pomysłów na interpretację wydarzeń zaprezentowanych na zdjęciach. Ale czy takie właśnie komunikaty chcieli przesłać bohaterowie scenek? Po dyskusji wyłonił się jeden wniosek: dobra komunikacja, która prowadzi do porozumienia, jest sztuką. Wieloznaczność zarówno słów jak i komunikatów pozawerbalnych może łatwo prowadzić do nieporozumień.

zobacz galerię zdjęć

MIĘKKIE LĄDOWANIE - współpraca
    Każdy dzień przynosi nam nowe zadania do wykonania: małe i duże, trudne i łatwe. Wiele z nich wykonujemy samodzielnie. Czasami jednak dochodzimy do wniosku, że z pomocą innych osób pracowałoby się lepiej i łatwiej. Wtedy tworzymy zespół. Umiejętność pracy w zespole jest ważna, ponieważ w przyszłości większość z Was będzie wykonywała zadania zawodowe właśnie w ten sposób.
    Tymi słowami uczniowie, którzy pełnili rolę nauczycieli w drugim zadaniu realizowanym w ramach szkolnego projektu kształtującego umiejętności miękkie pt. "Miękkie Lądowanie", rozpoczęli zajęcia dla swoich kolegów. Tematem była współpraca.
    Zajęcia odbywały się w dwóch częściach. Najpierw, na grudniowych lekcjach plastyki, każda klasa wykonywała, pracując w grupach, ozdoby świąteczne. Dwoje uczniów pełniło rolę obserwatorów - uważnie notowali jak układa się praca zespołowa.
    Następnie, na kolejnej lekcji, poprowadzili dla swoich kolegów warsztaty, podczas których - odwołując się do doświadczeń związanych z pracą nad ozdobami choinkowymi, wspólnie wyciągnęli wnioski dotyczące tego, jak powinna wyglądać dobra i efektywna praca zespołowa. W efekcie żywych dyskusji powstała lista niezwykle trafnych wniosków dotyczących współpracy. Oto one:

Dobra współpraca wymaga:
1. wzajemnego szacunku
2. wspierania się, pomocy sobie nawzajem
3. zgody
4. zaufania
5. porozumienia
6. miłej atmosfery
7. pozytywnego myślenia
8. zaangażowania wszystkich członków grupy
9. otwartości na pomysły innych
10. skupienia i opanowania
11. dobrego rozplanowania zadań
12. podziału obowiązków z uwzględnieniem talentów każdego członka grupy
13. wspólnego rozwiązywania problemów, bez kłótni i obrażania sięzobacz galerię zdjęć


październik 2014

MIĘKKIE LĄDOWANIE - GOSPODAROWANIE CZASEM
     "Czas... Raz biegnie, innym razem ucieka lub pędzi, a gdy się nudzimy - wlecze się lub stoi. Możemy mieć go pod dostatkiem, albo wręcz przeciwnie - możemy narzekać na jego brak. Taki dziwny jest ten czas." /Eliza Piotrowska, "Bajka o czasie"/

     Tymi słowami uczniowie prowadzący zajęcia w swoich klasach rozpoczęli pierwszy z cyklu warsztatów realizowanych w ramach szkolnego projektu kształtującego umiejętności miękkie "Miękkie Lądowanie". Młodzi nauczyciele przeszli najpierw gruntowne szkolenie, podczas którego dowiedzieli się jak zarządzać czasem. Następnie, pełni energii i zapału, podzielili się swoimi wiadomościami z kolegami z klasy podczas warsztatów. Przedstawili swoim kolegom Jacka, ucznia 5 klasy. Jacek miał przed sobą ciężki dzień. Po powrocie ze szkoły czekały go liczne obowiązki: musiał uczyć się na klasówkę z historii, przygotować plakat na przyrodę, odrobić zadanie domowe z matematyki i angielskiego, a w między czasie zajęcia dodatkowe, umówione spotkanie z kolegą, no i jeszcze mama kazała posprzątać w pokoju... Zadaniem uczniów, którzy pracowali w grupach, było takie zaplanowanie dnia, aby Jacek mógł zdążyć ze wszystkimi obowiązkami i zostało mu jeszcze czasu na rozrywkę.
     Zadanie wcale nie okazało się łatwe. Ale dzięki dyskusji w grupach uczniom udało się poskromić czas. Z tego ćwiczenia wyciągnęli ważne i pomocne wnioski dla siebie samych:
 • Warto planować czas
 • Najpierw obowiązki, a później przyjemność
 • Trzeba znaleźć czas na zabawę i relaks
 • Na wszystko znajdziemy czas, jeśli go dobrze zaplanujemy
 • Nie odkładajmy spraw na później
 • Warto nauczyć się łączyć obowiązki z przyjemnością
 • Czas planujmy zgodnie z naszymi potrzebami i charakterem

zobacz galerię zdjęć

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków