Nasze projekty eTwinningTheater at school


     W projekcie "Theater at school" wzięli udział uczniowie klasy 4c oraz 6a wraz z kolegami i koleżankami ze szkół z Turcji, Włoch i Rumunii.

Szkoły biorące udział w projekcie:
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego - Kraków - Polska
 • Scoala Gimnaziala Nr.4 "Elena Donici Cantacuzino" - Pucioasa - Rumunia
 • ICS "A. Ristori" di Napoli - Neapol - Włochy
 • Mahmudiye Ortaokulu - Kepsut - Turcja
Harmonogram działań:
 • W kwietniu 2017 została nawiązana współpraca ze szkołami z Włoch, Turcji i Rumunii.
 • Nauczyciele wspólnie ustalili kolejne działania mające na celu wzbogacić proces tworzenia przedstawień teatralnych w języku angielskim.
 • Do 10 maja wszystkie szkoły biorące udział w projekcie miały za pomocą aplikacji internetowych zaprezentować ilustracje przedstawień, scenariusze oraz aktorów.
 • Do 15 maja dzieci przygotowują zaproszenia na przedstawienie, na bieżąco są również prezentowano zdjęcia z prób lub w trakcie pracy nad tworzeniem scenografii.
 • Do 30 maja następuje publikacja gotowych przedstawień.
Podjęte działania:
 • Uczniowie w ramach projektu przygotowali przedstawienie teatralne wraz z zaproszeniami i ilustracjami.
  • W ramach kolejnych zadań uczniowie:
   • Uczniowie przygotują rysunki ilustrujące wybrane sceny z przedstawienia,
   • Zaprezentują sztukę teatralną, zwracając uwagę na wyraźną wymowę oraz ruch sceniczny, tym samym rozwijając umiejętności językowe,
   • Poznają baśnie i motywy charakterystyczne dla kraju pochodzenia kolegów i koleżanek biorących udział w projekcie,
   • Zaprezentują na forum szkoły gotowe przedstawienia.

 • Celami towarzyszącymi realizacji projektu będzie:
  • Rozwijanie kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli;
  • Poszerzanie świadomości kulturowej;
  • Rozwijanie umiejętności aktorskich (dykcja, ruch sceniczny);
  • Poznanie przez uczniów kolejnych kroków pracy nad sztuką
  • Zapoznanie dzieci z efektami pracy kolegów i koleżanek z zagranicy;
  • Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Efekty projektu:
Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
 • uczniów:
  • Aktywizacja uczniów;
  • Możliwość zdobywania wiedzy w atrakcyjny sposób;
  • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej w języku docelowym;
  • Poszerzenie wiedzy na temat powstawania przedstawień teatralnych;
 • nauczycieli:
  • Doskonalenie warsztatu zawodowego;
  • Możliwość wykorzystania technik TIK na zajęciach języka angielskiego;
  • Poszerzenie wiedzy nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • szkoły:
  • Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły;
  • Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych w szczególności edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
Tolerance in Exploding Box


     Projekt "Tolerance in Exploding Box" jest projektem programu e-Twinning. Nasi uczniowie z klas IV, V i VI zrealizowali go wspólnie z uczniami z Włoch, Turcji i Grecji.

Szkoły biorące udział w projekcie:
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego - Kraków - Polska
 • ICS "Comuni della Sculdascia", Casale di Scodosia (PD) - Włochy
 • Fehmi Mutlu Ortaokulu, Lüleburgaz - Turcja
 • Karditsa - Grecja
 • Kovali Ortaokulu, Yeşilhisar, KAYSERI - Turcja
 • Agia Paraskevi - Grecja
Harmonogram działań:
 • W marcu 2014 roku została nawiązana współpraca ze szkołami z Włoch, Grecji i Turcji.
 • W kwietniu zostały uzgodnione szczegóły projektu takie jak: zebranie i przygotowanie materiałów, zapoznanie uczniów z ideą projektu, przesłanie materiałów do koordynatora projektu.
 • 6 maja 2014 roku w Dniu Europejskim wszyscy uczniowie przygotują eksplodujące pudełka, w trakcie pracy wybrani uczniowie przeprowadzą również wywiady oraz krótki film z przebiegu prac.
 • Zorganizowana zostanie wystawa prac oraz wybrane zwycięskie pudełko.
 • D
 • Opublikowanie na stronie internetowej zdjęć zwycięskiego pudełka.
 • Otrzymanie odznaki "e-Twinning Label" zobacz certyfikat,
 • W czerwcu 2014 roku projekt zostanie zgłoszony do Odznaki Jakości.
Podjęte działania:
 • Uczniowie w ramach projektu:
  • Uczniowie w ramach projektu stworzyli wybuchowe pudełka przedstawiające tematykę tolerancji.
  • W ramach kolejnych zadań uczniowie:
   • nawiążą współpracę z uczniami ze szkołami z zagranicy,
   • zbiorą materiały związane z tolerancją (informacje czym jest tolerancja, jak ją wyrażamy wobec kolegów itp.),
   • wykonają wybuchowe pudełko; na ścianach tego pudełka mogą znaleźć się: wierszyki, komiksy, piosenki o tematyce tolerancji, oraz postaci prezentujące różne narodowości, nagrają film prezentujący prace uczniów,
   • zapoznają się z tematyką tolerancji widzianą oczami swoich rówieśników z Włoch, Grecji, Turcji,
   • nawiążą przyjaźnie,
   • stworzą wybuchowe pudełka w wersji elektronicznej i pdf ,
   • będą rozwijać umiejętności językowe (język angielski),
   • zaprezentują na forum swoje wybuchowe pudełka.

 • Celami towarzyszącymi realizacji projektu będzie:
  • rozwijanie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli;
  • podnoszenie poczucia tolerancji, wspólnoty i jej różnorodności;
  • zapoznanie uczniów z wybuchowymi pudełkami kolegów;
  • poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez autoprezentację wybuchowych pudełek uczniów na forum szkoły i poza szkołą.

Efekty projektu:
Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
 • uczniów:
  • aktywizacja uczniów,
  • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności językowych,
  • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
  • doskonalenie autoprezentacji i przełamywanie kompleksów,
  • pogłębianie tolerancji wobec obcokrajowców, wyznań i zwyczajów;
 • nauczycieli:
  • doskonalenie warsztatu zawodowego;
 • szkoły:
  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
  • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
Produkt końcowy:
Zobacz zwycięskie "wybuchowe pudełko" (zdjęcie)

zobacz galerię zdjęć


My Passions


     Projekt "Moje Pasje – My Passions - scrapbook" był projektem programu e-Twinning. Nasi uczniowie z klas II - VI zrealizowali go wspólnie z uczniami z Czech.

Szkoły biorące udział w projekcie:
 • Základní škola Louny - Louny - Czechy
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego - Kraków - Polska
Harmonogram działań:
 • W marcu 2013 roku została nawiązana współpraca ze szkołą w Czechach.
 • W kwietniu szkolni koordynatorzy projektu uzgodnili szczegóły dotyczące jego realizacji.
 • W maju 2013 roku wszyscy uczniowie przygotowali strony prezentujące ich pasje, które następnie zostały złożone w klasowe scrapbooki.
 • W czerwcu uczniowie klasy VIa nagrali filmy, w których prezentowali swoje pasje w języku polskim i angielskim.
 • Do pobrania: (poprzez prawy przycisk myszy i wybór pozycji "zapisz element docelowy jako") film 1, film 2, film 3
 • Szkoła otrzymała odznakę "e-Twinning Label"zobacz certyfikat,
 • We wrześniu 2013 zostanie wysłany do szkoły w Czech scrapbook przygotowany przez klasę Vc. Elektroniczne wersje wszystkich scrapbooków zostaną opublikowane na stronach internetowych naszej szkoły oraz szkoły w Czech.
 • W październiku 2013 roku projekt zostanie zgłoszony do Odznaki Jakości.
Podjęte działania:
 • Uczniowie w ramach projektu:
  • stworzyli scrapbooki przedstawiające ich pasje,
  • nagrali filmy prezentujące ich pasje,
  • stworzyli elektroniczne wersje swoich scrapbooków,
  • nawiązali współpracę z uczniami zagranicznej szkoły,
  • dowiedzieli się czym pasjonujź się ich rówieśnicy w Czechach,
  • nawiązali przyjaźnie,
  • wzbogacili słownictwo angielskie,
  • rozwinęli umiejętność autoprezentacji.

 • Celami towarzyszącymi realizacji projektu były:
  • rozwijanie umiejętnoœci komunikacji w języku angielskim u uczniów i nauczycieli;
  • podnoszenie poczucia wspólnoty i jej różnorodności;
  • zapoznanie uczniów z pasjami kolegów;
  • poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez prezentację pasji uczniów na forum szkoły i poza szkołą.

Efekty projektu:
Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
 • uczniów:
  • aktywizacja uczniów,
  • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności językowych,
  • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
  • doskonalenie umiejętnoœci autoprezentacji,
  • podniesienie własnej wartości;
 • nauczycieli:
  • doskonalenie warsztatu zawodowego;
 • szkoły:
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
  • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
Produkt końcowy:
Zobacz scrapbook – "My passions – scrapbook"(wersja elektroniczna)

zobacz galerię zdjęć


Wideokonfernecja


     21 czerwca 2011 roku uczniowie klasy 4a wzięli udział w wideokonferencji z uczniami ze szkoły w Czechach. Wszystko za sprawą; projektu "Świat w liczbach - The world in the numbers", w którym uczniowie z naszej i ze szkoły w czeskich Lounach brali udział. Przez godzinę, pod opieką; nauczycieli Pani Anety Liszki, Dany Hromádkovej z Czech i Pana Piotra Ślęczkowskiego, uczestnicy projektu rozmawiali w języku angielskim o swoich zainteresowaniach, ulubionych przedmiotach i hobby (informacjach zamieszczonych w projekcie).

zobacz galerię zdjęć


"Świat w liczbach - The world in the numbers"

     Projekt "Świat w liczbach - The world in the numbers" był projektem programu e-Twinning. Nasi uczniowie z klas 4a i 5a zrealizowali go wspólnie z uczniami ze szkół z Austrii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Turcji.

     Szkoły biorące udział w projekcie:
 • J.G.Herderschule für bewegungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche - Leonding - Austria
 • OŠ Slavka Kolara Kravarsko - Kravarsko - Chorwacja
 • Základní Louny - Louny - Czechy
 • IES Maestro Don José Jurado Espada - El Rubio - Hiszpania
 • Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie - Kraków - Polska
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka - Radlin - Polska
 • Şcoala cu clasele I - VIII "Avram Iancu", B-dul Muncii, Nr. 19 - Satu Mare - Rumunia
 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Soseaua Nationala nr. 136 - Simeria - Rumunia
 • Yenimahalle Okulu No: 29 - Turcja
     Harmonogram działań:
 • W lutym 2011 roku została skompletowana grupa szkół z Austrii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Polski (2 szkoły), Rumunii (2 szkoły) i Turcji.
 • W marcu zostały uzgodnione szczegóły projektu takie jak: zebranie i przygotowanie materiałów, zapoznanie uczniów z ideą; projektu, przesłanie materiałów do koordynatora projektu.
 • W marcu i kwietniu 2011 roku wszyscy partnerzy przygotowali i przesłali do koordynatora projektu dane statystyczne oraz diagramy. Nasza szkoła jako koordynator projektu przygotowała koncepcję całej ksią;żki i po konsultacjach stworzyła jej elektroniczną; wersję.
 • W kwietniu została opublikowana elektroniczna wersja książki.
 • W maju 2011 roku projekt zostanie zgłoszony do Krajowej i Europejską Odznakę Jakości.
     Podjęte działania:
 • Uczniowie w ramach projektu stworzyli książkę przedstawiającą dane statystyczne.
 • W ramach kolejnych zadań uczniowie:
  • nawią;zali współpracę z uczniami ze szkół z zagranicy
  • zebrali informacje i dane statystyczne zwią;zane ze szkołą; i Krakowem
  • wykonali na podstawie zebranych danych diagramy słupkowe i kołowe
  • zapoznali się z danymi statystycznymi z innych rejonów Europy
  • przekazali uczniom z zagranicy swoje opracowania zebranych danych
  • nawiązali przyjaźnie
  • stworzyli książkę w wersji elektronicznej i pdf
  • rozwijali umiejętności językowe (język angielski)
 • Działania koncentrowały się wokół następujących zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
  • przedstawienie uczniom idei stworzenia międzynarodowej ksią;żki zawierają;cej dane statystyczne dotyczą;ce szkół i miast w różnych rejonach Europy;
  • zebranie i przedstawienie partnerom z zagranicy danych zwią;zanych z naszą; szkołą; i Krakowem;
  • zapoznanie uczniów z danymi statystycznymi dotyczą;cymi innych szkół i miast Europy;
  • stworzenie diagramów słupkowych i kołowych;
  • opublikowanie na stornie internetowej szkoły wersji elektronicznej ksią;żki.
 • Celami towarzyszą;cymi podczas realizacji projektu było:
  • rozwijanie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli;
  • podnoszenie poczucia wspólnoty i jej różnorodności;
  • zapoznanie uczniów z innymi kulturami, zwyczajami i krajami;
  • poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez prezentację osiągnięć uczniów na forum szkoły i poza szkołą;.
     Efekty projektu:
 • Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
  • uczniów:
   • aktywizacja uczniów,
   • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności matematycznych,
   • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
   • zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym,
   • pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej, ale również przynależności do wielkiej rodziny europejskiej;

  • nauczycieli:
   • doskonalenie warsztatu zawodowego;
  • szkoły:
   • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
   • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
     Produkt końcowy:


"Mundo en úmeros - The world in the numbers"

     El proyecto "Mundo en úmeros - The world in the numbers" fue un proyecto del e-Twinning. Realizado conjuntamente con los alumnos de las escuelas en Austria, Croacia, República Checa, Espana, Polonia, Rumania y Turquía.

     Las escuelas que participan en el proyecto:
 • J.G.Herderschule für bewegungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche - Leonding - Austria
 • OŠ Slavka Kolara Kravarsko - Kravarsko - Croatia
 • Základní škola Louny - Louny - República Checa
 • IES Maestro Don José Jurado Espada - El Rubio - Espana
 • Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie - Kraków - Polonia
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka - Radlin - Polonia
 • Şcoala cu clasele I - VIII "Avram Iancu", B-dul Muncii, Nr. 19 - Satu Mare - Rumania
 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Soseaua Nationala nr. 136 - Simeria - Rumania
 • Yenimahalle Okulu No: 29 - Turquía.
     Programa:
 • En febrero de 2011, un grupo fue completado. Ha sido creado por varios institutos de países diferentes como Austria, Croacia, República Checa, Espana, Polonia, Rumania (dos institutos) y Turquía.
 • En marzo, los detalles siguientes fueron estar de acuerdo con: una explicación a los alumnos del concepto internacional de proyecto, la preparación correcta de materiales, una reunión y la información de enviar al coordinador del proyecto.
 • En marzo y el abril de 2011, todos los participantes organizaron y enviaron sus datos estadísticos y diagramas. Como coordinador del proyecto, nuestra escuela propone la idea de elaborar un libro.
 • En abril de 2011, la versión electrónica del libro
     Actividades en curso:
 • Los alumnos han creado un libro, que ilustra datos estadísticos.
 • Las tareas que han sido logradas:
  • ellos han cooperado con alumnos de países extranjeros
  • ellos han recogido datos de la información y estadísticos de su escuela y Cracovia.
  • ellos han realizado diagramas de Venn y diagramas de barras basados en datos reales.
  • ellos se han familiarizados con datos estadísticos de varias áreas europeas.
  • ellos han enviado su descripción escrita a sus companeros europeos
  • ellos han formado la amistad durable
  • ellos han creado un libro en una versión electrónica y el formato de documento portátil (PDF)
  • ellos han desarrollado habilidades de lengua (principalmente el inglés)
 • Actividades concentradas en las tareas que fueron supervisadas por profesores:
  • Los profesores han explicado a los alumnos el concepto internacional de proyecto y trabaja para crear un libro que incluye datos estadísticos sobre instituto y varias ciudades de Europa.
  • La recogida y la presentación de datos de nuestra escuela y Cracovia al europeo
  • Se familiarizan con datos estadísticos de varias ciudades europeas e institutos.
 • Se realiza hace el diagrama de Venn y diagramas de barras.
  • Edita un libro en una versión electrónica sobre la página web
     Los objetivos del proyecto:
 • Tanto los alumnos como los profesores han desarrollado y han mejorado sus habilidades de lengua;
 • Reforzar el sentido de comunidad y variedad simultáneamente;
 • Familiarizarse con culturas diferentes, hábitos y países;
 • Ensanchar la mente cuando esto viene a una oferta didáctica de la escuela;
 • Reforzar cooperación entre padres y entorno por mostrando a los logros de los alumnos dentro y fuera de escuela;
 • Los resultados del proyecto:
  • Las ventajas que los estudiantes consiguen de este proyecto:
  • Permitirles a participar en algo.
  • La exposición de la adquisición del conocimiento puede ser interesante para que aumente su motivación.
  • Ccambio de sus estereotipos sobre companeros y ellos.
  • Aumenta su conciencia unida no sólo con su identidad local y nacional sino también europea.
 • Las ventajas que los profesores consiguen de este proyecto:
  • Mejorar sus habilidades y conocimiento.
 • Las ventajas que el instituto pone de este proyecto:
  • Hacer su oferta más atractiva.
  • Lla realización " de los caminos entre sujetos " la educación sobre todo local y europea, pero también unido a los medios de comunicación.
     El producto final:


"The World in Numbers" - "Lumea in numere"

     Proiectul apartine Programului e-Twinning. A fost realizast atat de elevi din scoala noastra, din clasa a IV-a A, cat si de elevi din alte tari (Polonia, Austria, Croatia, Cehia, Spania, Turcia):
 • J.G.Herderschule für bewegungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche - Leonding - Austria
 • OŠ Slavka Kolara Kravarsko - Kravarsko - Croatia
 • Základní škola Louny - Louny - Cehia
 • IES Maestro Don José Jurado Espada - El Rubio - Spania
 • Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie - Kraków - Polonia
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka - Radlin - Polonia
 • Şcoala cu clasele I - VIII "Avram Iancu", B-dul Muncii, Nr. 19 - Satu Mare - Romania
 • Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Soseaua Nationala nr. 136 - Simeria - Romania
 • Yenimahalle Okulu No: 29 - Turcia
     Etape:
 • februarie 2011-formarea grupului. A fost creat din elevii mai multor scoli din diferite tari: Austria, Croatia, Cehia, Spania, Polonia, Romania (2 scoli), Turcia;
 • martie 2011-urmatoarele detalii au fost aprobate si coordonate:li s-a explicat elevilor cum se desfasoara un proiect international, au fost pregatite materialele corespunzatoare, s-au trimis informatiile coordonatorilor proiectului;
 • toti participantii au pregatit si au trimis coordonatorului datele statistice si diagramele;
 • aprilie 2011- a fost publicata varianta electronica a cartii;
 • mai 2011- proiectul va candida la premiul de Calitate Nationala si Europeana.
     Activitatile desfasurate:
 • Elevii au realizat o carte care ilustreaza datele statistice;
 • s-au indeplinit urmatoarele obiective:
  • au colaborat cu elevi din tari straine;
  • au colectat informatii si date statistice despre scoala lor si despre Simeria;
  • au realizat diagrame Wenn si grafice bazate pe datele colectate;
  • s-au familiarizat cu datele statistice din diverse zone ale Europei;
  • au trimis descrierile coordonatorului;
  • au legat prietenii de durata;
  • au creat carte in format electronic;
  • si-au exersat abilitatile de comunicare in limba engleza.
 • Activitati concentrate pe sarcini supravegheate de profesor:
  • profesorii le-au explicat elevilor cum se desfasoara un proiect international si cum se realizeaza o carte care sa contina date statistice;
  • colectarea si prezentarea datelor despre scoala noastra partenerilor;
  • familiarizarea cu datele statistice din diverse orase si scoli europene;
  • ralizarea unor diagrame Wenn si a graficelor;
  • publicarea unei carti in format electronic.
 • Scopul proiectului:
  • elevii si profesorii si-au exersat si imbunatatit abilitatile lingvistice;
  • dezvoltarea simtului comunitatii si al varietatii;
  • familiarizarea cu diferite culturi, obiceiuri, traditii;
  • dezvoltarea cooperarii dintre parinti si mediu prin prezentarea in incinta si in afara scolii a rezultatelor copiilor.
     Rezultatele proiectului:
 • Avantaje obtinute de elevi:
  • li se permite sa articipe activ la activitati;
  • li se arata ca dobandirea de cunostinte poate fi interesanta;
  • cresterea motivatiei;
  • schimbarea stereotipiei despre parteneri si despre ei insisi;
  • cresterea valorii lor referitoare nu doar la identitatea nationala si locala, ci si europeana;

 • Avantajele profesorilor:
  • imbogatirea competentelor, a abilitatilor, a cunostintelor;
 • Avantajele scolii:
  • prezentarea unei oferte mult mai atractiva;
  • realizarea unor "drumuri de legatura intre materii", in special intre educatia locala si cea europeana, dar in acelasi timp, in legatura cu media.
     Produsului final:
"City book"

     Projekt "City book" był projektem programu e-Twinning. Nasi uczniowie z klasy 5b zrealizowali go wspólnie z uczniami ze szkół z Austrii, Czech, Hiszpanii i Rumunii.

     Szkoły biorą;ce udział w projekcie:
 • J.G.Herderschule für bewegungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche - Leonding - Austria
 • Základní škola Louny - Louny - Czechy
 • IES Maestro Juan de Avila - Ciudad Real - Hiszpania
 • Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie - Kraków - Polska
 • College National "Al.I.Cuza" - Focsani - Rumunia
     Harmonogram działań:
 • W maju 2010 roku została skompletowana grupa szkół z Austrii, Czech, Hiszpanii, Polski i Rumunii.
 • W maju zostały także uzgodnione szczegóły projektu takie jak: zebranie i przygotowanie materiałów, zapoznanie uczniów z ideą; projektu, przesłanie materiałów do koordynatora projektu.
 • W czerwcu 2010 roku wszyscy partnerzy przygotowali i przesłali do koordynatora projektu teksty legend i opowiadań oraz ilustracje do nich. Nasza szkoła jako koordynator projektu przygotowała koncepcję całej ksią;żki i po konsultacjach stworzyła jej elektroniczną; wersję.
 • W czerwcu została opublikowana elektroniczna wersja ksią;żki
 • W październiku 2010 roku Projekt uzyskał Europejską; Odznakę Jakości.
   
     Podjęte działania:
 • Uczniowie klasy 5b w ramach projektu stworzyli ksią;żkę pt. "City book".
 • W ramach kolejnych zadań uczniowie:
  • nawią;zali współpracę z uczniami ze szkół z zagranicy
  • odnaleźli legendy i historie zwią;zane z Krakowem, a następnie zapisywali je, opisywali je i opowiadali o nich własnymi słowami
  • stworzyli własne legendy zwią;zane z Krakowem
  • na podstawie wypowiedzi i wybranych tekstów uczniowie stworzyli ilustracje do legend
  • zapoznali się z legendami i historiami miast, terenów z innych rejonów Europy
  • przekazali uczniom z zagranicy krakowskie legendy, zapoznają; ich z Krakowem
  • poznali zwyczaje i kulturę innych narodów
  • nawią;zali przyjaźnie
  • stworzyli ksią;żkę w wersji elektronicznej i pdf
  • rozwijali umiejętności językowe (język angielski)
 • Działania koncentrowały się wokół następujących zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
  • przedstawienie uczniom idei stworzenia międzynarodowej książki;
  • zebranie i przedstawienie partnerom z zagranicy legend krakowskich oraz zapoznanie ich z Krakowem;
  • zapoznanie uczniów z legendami i historiami miast, terenów z innych rejonów Europy - zapoznanie ze zwyczajami i kulturą; innych narodów (wszystkich krajów projektu);
  • stworzenie ilustracji do danych legend i historii;
  • opublikowanie na stornie internetowej szkoły wersji elektronicznej książki.
 • Celami towarzyszą;cymi podczas realizacji projektu było:
  • rozwijanie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli;
  • podnoszenie poczucia wspólnoty i jej różnorodności;
  • zapoznanie uczniów z innymi kulturami, zwyczajami i krajami;
  • poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez prezentację osią;gnięć uczniów na forum szkoły i poza szkołą;.
     Efekty projektu:
 • Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
  • uczniów:
   • aktywizacja uczniów,
   • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
   • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
   • zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym,
   • pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej, ale również przynależności do wielkiej rodziny europejskiej;

        Podczas realizacji projektu uczniowie klasy 5b odnaleźli legendy i historie zwią;zane z Krakowem, a następnie zapisywali je, opisywali je i opowiadali o nich własnymi słowami. Dodatkowo stworzyli własne legendy zwią;zane z Krakowem. Na podstawie wypowiedzi i wybranych tekstów uczniowie stworzyli ilustracje do nich.
        Po opublikowaniu na szkolnej stornie internetowej wersji elektronicznej ksią;żki uczniowie zapoznali się z legendami i historiami z krajów partnerskich, które zamieszczone są; w ksią;żce w języku angielskim.
        Jednym z elementów działań uczniów było przypomnienie wiadomości językowych o legendach i umiejętności tworzenia ich - zagadnienia realizowano w ramach zajęć języka polskiego. Uczniowie po opublikowaniu ksią;żki na szkolnej stronie internetowej będą; wykorzystywać zawarte w niej teksty do zajęć na lekcjach języka angielskiego, przyrody, historii oraz języka polskiego.
        Jednym z celów projektu było zapoznanie uczniów z legendami (historiami) miejsc z innych krajów Europy oraz zapoznanie uczniów ze szkół partnerskich z legendami o Krakowie. Wymiana takich informacji pozwoliła uczniom na poznanie innych kręgów kulturowych oraz innych zwyczajów, a także ukazała różnorodność Europy. Ponadto u uczniów kształtowane był poczucie wspólnoty Europejskiej oraz odpowiedzialności za dobro wspólne i własne.
        Dużym atutem projektu jest jego wynik końcowy, którego jednym z elementów jest forma wizualna - ksią;żka z ilustracjami.


  • nauczycieli:
   • doskonalenie warsztatu zawodowego;
  • szkoły:
   • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
   • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
     Produkt końcowy:
 • Zobacz ksią;żkę "CITY BOOK"  (wersja elektroniczna)

5 urodziny eTwinning w Naszej Szkole


     Aby uczcić pią;te urodziny eTwinning, przypadające w tym roku 5 maja, zorganizowaliśmy w naszej szkole małe etwinningowe przyjęcie urodzinowe. Dwie klasy 1c i 3a spotkały się razem, by spędzić miło czas na wspólnej zabawie.

     Jednym z naszych projektów było wykonanie plakatu. Odrysowaliśmy nasze dłonie na kartkach w unijnych kolorach (żółtym i granatowym), następnie wycięliśmy je i nakleiliśmy na wielki arkusz papieru z etwinningowym sercem. Tym sposobem każdy "przyłożył" swoją; dłoń do serca programu eTwinning.

     Jednak co by to było za przyjęcie urodzinowe bez urodzinowego ciasta. Udało nam się wykonać aż cztery torty, które przyozdobione kolorowymi lukrami i świeczkami wyglą;dały pięknie. Po wspólnym odśpiewaniu "Happy Birthday Dear eTwinning" mogliśmy w końcu spróbować naszego wyją;tkowego dzieła, które okazało się nie tylko dobrze wyglą;dać.

     Miło było spędzić wspólnie czas, przypominając sobie najważniejsze informacje dotyczą;ce programu eTwinning. Urodziny to zawsze miłe i przyjemne chwile i tak było i tym razem. Już teraz nie możemy się doczekać kolejnych i zaczynamy się zastawiać w jaki sposób je uczcić.

zobacz galerię zdjęć


"Kalendarz 2010" - "Calendar 2010"

     Projekt "Kalendarz 2010 - Calendar 2010" był projektem programu e-Twinning realizowanym wspólnie ze szkołami z Chorwacji, Czech, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

     Szkoły biorą;ce udział w projekcie:      Harmonogram działań:
 • We wrześniu 2009 roku została skompletowana grupa szkół z Chorwacji, Czech, Polski, Włoch, Turcji i Wielkiej Brytanii.
 • W październiku 2009 roku zostały uzgodnione szczegóły projektu takie jak: podział miesięcy do zilustrowania oraz partnerzy wymienili spisy najważniejszych wydarzeń szkolnych i narodowych w krajach uczestniczą;cych w projekcie.
 • W listopadzie 2009 roku wszyscy partnerzy stworzyli ilustracje do miesięcy, a nasz szkoła jako koordynator projektu przygotowała koncepcję całego kalendarza i po konsultacjach stworzyła jego elektroniczną; wersję.
 • W listopadzie 2009 roku uczniowie zapoznali się z ideą; tworzenia kalendarza oraz poznali ważne wydarzenia z krajów partnerów.
 • W grudniu 2009 roku została opublikowana elektroniczna wersja kalendarza
 • W marcu 2010 roku Projekt uzyskał Krajową; Odznakę Jakości.
 • Obecnie nasz szkoła kontynuuje współpracę z partnerami projektu "Kalendarz 2010 - Calendar 2010". Powstaje elektroniczny dziennik wszystkich wydarzeń zamieszczonych w kalendarzu na rok 2010 pod nazwą;: "Kronika 2010 - Chronicle 2010"
   
     Podjęte działania:
 • Uczniowie w ramach projektu stworzyli kalendarz na rok 2010.
 • W ramach kolejnych zadań uczniowie:
  • poznali najważniejsze wydarzenia i święta w roku, które odbędą; się w krajach biorą;cych udział w projekcie
  • opowiedzieli kolegom z innych krajów o wydarzeniach i świętach obchodzonych w Polsce
  • zilustrowali karty kolejnych miesięcy
  • zaprezentowali gotowy kalendarz (w wersji elektronicznej) na szkolnej stronie internetowej
 • Działania koncentrowały się wokół pięciu zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
  • przedstawienie uczniom idei stworzenia międzynarodowego kalendarza;
  • zebranie i przedstawienie partnerom listy wydarzeń i świą;t z całego roku 2010 odbywają;cych się w danym kraju;
  • zapoznanie uczniów z wydarzeniami i świętami w roku 2010 odbywają;cych się we wszystkich krajach projektu;
  • stworzenie ilustracji do danych miesięcy;
  • opublikowanie na stornie internetowej szkoły wersji elektronicznej kalendarza.
 • Celami towarzyszą;cymi podczas realizacji projektu było:
  • rozwijanie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli;
  • podnoszenie poczucia wspólnoty i jej różnorodności;
  • zapoznanie uczniów z innymi kulturami, zwyczajami i krajami;
  • poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez prezentację osią;gnięć uczniów na forum szkoły i poza szkołą;.
     Efekty projektu:
 • Wymiernymi efektami i korzyściami są dla:
  • uczniów:
   • aktywizacja uczniów,
   • atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
   • zwiększona motywacja do nauki języków obcych,
   • zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym,
   • pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej, ale również przynależności do wielkiej rodziny europejskiej;

        Podczas realizacji projektu uczniowie dwóch klas 1c i 3a zbierali informacje o polskich świętach i wydarzeniach roku 2010, a następnie zapisywali je, opisywali je i opowiadali o nich. Na podstawie wypowiedzi i zebranych informacji uczniowie stworzyli ilustracje dwóch miesięcy Marca i Czerwca (karty do kalendarza). Po opublikowaniu na szkolnej stornie internetowej wersji elektronicznej kalendarza uczniowie zapoznali się ze świętami i wydarzeniami roku 2010 odbywają;cymi się we wszystkich krajach partnerskich, które zamieszczone są; w kalendarzu w języku angielskim. Jednym z elementów działań uczniów było przypomnienie wiadomości dotyczą;cych kalendarza, ilości miesięcy, dni w roku i miesią;cu, obliczenia długości trwania danego okresu, pór roku, dni w roku jako wyniku ruchu obrotowego ziemi i jej obiegu wokół słońca - realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych.
        Jednym z celów projektu było zapoznanie uczniów ze świętami i wydarzeniami roku 2010 w innych krajach Europy oraz zapoznanie uczniów ze szkół partnerskich ze świętami i wydarzeniami, które odbędą; się w Polsce.
        Wymiana takich informacji pozwoliła uczniom na poznanie innych kręgów kulturowych oraz innych zwyczajów, a także ukazała różnorodność Europy.
        Ponadto u uczniów kształtowane jest poczucie wspólnoty Europejskiej oraz odpowiedzialności za dobro wspólne i własne.
        Dużym atutem projektu jest jego wynik końcowy, którego jednym z elementów jest forma wizualna - karty kolejnych miesięcy ilustrowane przez uczniów partnerskich szkół.
        Uczniowie po opublikowaniu kalendarza na szkolnej stronie internetowej wykorzystują; zawarte w nim informacje do zajęć na lekcjach języka angielskiego, przyrody, matematyki, historii oraz plastyki.


  • nauczycieli:
   • doskonalenie warsztatu zawodowego;
  • szkoły:
   • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
   • realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji medialnej.
     Produkt końcowy:


"Kalendar 2010" - "Calendar 2010"

     Kalendar 2010 e-Twinning projekt koji se realizira zajedno sa školama iz Češke Republike, Italije, Poljske, Turske i Velike Britanije.

     Sljedeće će sudjelovati u projektu:
Vidět  "KALENDÁŘ 2010"  (elektronická verze)"Calendario 2010" - "Calendar 2010"

     Calendario 2010 e un progetto di gemellaggio elettronico che e stato realizzato in collaborazione da scuole primarie in Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Turchia e Gran Bretagna.

     Le scuole partecipanti sono:      Secondo le linee progettuali gli alunni prepareranno un calendario per il 2010. Attraverso tale attivita:
 • Impareranno quali sono le festivita piu rilevanti nel corso dell'anno nei vari paesi che partecipano al progetto
 • Racconteranno agli amici degli altri paesi quali sono e come si svolgono le festivita nei loro paesi
 • Illustreranno le pagine del calendario da loro scelte
 • Inseriranno il calendario nel sito web della scuola
Vedere  "CALENDARIO 2010"  (versione elettronica)"Calendar 2010"

     Calendar 2010 is an e-Twinning project involving schools from Croatia, Czech Republic, Italy, Poland and Turkey.

     The following schools are taking part in the project:      Within the framework of the project the students are preparing a calendar for 2010. Through their work on this project the children:
 • will learn about the most important events and holidays during the year that take place in the various countries participating in the project;
 • tell their foreign friends about events and holidays in Great Britain;
 • illustrate the pages of the chosen months;
 • display the calendar on the school's website.
See  "CALENDAR 2010"  (version of electronic)

"Kronika 2010" - "Chronicle 2010"

     Projekt "Kronika 2010" ("Chronicle 2010") jest kontynuacją; programu e-Twinning "Kalendarz 2010" ("Calendar 2010"). Nasi uczniowie klas 1c i 3a realizują; go wspólnie z uczniami ze szkół z Chorwacji, Czech, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

     Szkoły biorą;ce udział w projekcie:      Uczniowie w ramach projektu:
 • przygotują; opisy, zdjęcia i ilustracje polskich wydarzeń i świąt zawartych w "Kalendarzu 2010"
 • opowiedzą; kolegom z innych krajów o polskich świętach i wydarzeniach
 • dowiedzą; się jak przebiegają; wydarzenia i święta, w krajach biorących udział w projekcie
 • wraz z pomocą; nauczycieli języka angielskiego przygotują tłumaczenia tekstów polskich i angielskich
 • będą; na bieżą;co prezentować, w języku angielskim, na łamach szkolnej strony internetowej kolejne wydarzenia "Kalendarza 2010"
Zobacz  "KRONIKA 2010"  (opis wydarzeń roku 2010)

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków