AKADEMIA MŁODYCH MATEMATYKÓW

     Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
     Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych, w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z powodu barier środowiskowych i psychologicznych poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia matematycznego.
     Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas V, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania. Realizowany będzie w dwóch edycjach - pierwsza w roku szkolnym 2009/10, druga w roku szkolnym 2010/11 w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo dla każdej grupy.
     Zajęcia będą się odbywać w następującej formule:
 • zajęcia modułowe, na których uczniowie podejmą próbę modelowania matematycznego, wykonają prace projektowe, długoterminowe, wykorzystają edukacyjne matematyczne programy komputerowe;
 • zajęcia terenowe, "Wycieczka z mapą", "Moja okolica w liczbach" - uczniowie nabędą i utrwalą umiejętności posługiwania się mapą, zdobędą informacje i przetworzą je, dostrzegą przyczyny i skutki;
 • zajęcia praktyczne w Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodzie Doświadczeń, podczas których, uczniowie zapoznają się z zastosowaniem wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce w czasie wykonywania prostych doświadczeń na przyrządach;
 • zajęcia warsztatowe w blokach czterogodzinnych, prowadzone przez nauczycieli specjalistów dotyczące interesujących i praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia, np. zastosowanie geometrii w architekturze, matematyki w ruchu, orgiami, strategie rozwiązywania gier dydaktycznych.
     Projekt przewiduje również udział uczniów w międzyszkolnym konkursie składającym się z trzech etapów:
 • szkolnego
 • rejonowego
 • finału
     Zajęcia projektu będą prowadzone przez szkolnych nauczycieli matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
     Zajęcia rozpoczną się:
 • pierwsza edycja - od 1 października 2009r. i trwać będą do końca roku szkolnego 2009/10;
 • druga edycja - od 1 października 2010r. do końca roku szkolnego 2010/11.
     Projekt skierowany jest do uczniów klas V (w wyjątkowych przypadkach uczniów klas IV) wg kryteriów zamieszczonych na stronie Akademia Młodych Matematyków.
     Projekt będzie realizowany w szkołach grupach 10. osobowych. Uczestnik projektu nie ponosi kosztów i otrzyma komplet materiałów dydaktycznych oraz komplet materiałów papierniczych do zajęć, bilety na dojazd na konkursy i zajęcia praktyczne, bilety wstępu na
     zajęcia praktyczne, poczęstunek na II i III etapie konkursu, dyplomy uczestnika oraz nagrody dla finalistów i laureatów.
     Rekrutację do projektu na terenie szkoły prowadzi pedagog szkolny.
     Uczniowie zainteresowani projektem uzyskają szczegółowe informacje w swojej szkole u pedagoga szkolnego i nauczyciela matematyki.
     Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KRONIKA AKADEMII MŁODYCH MATEMTYKÓW 2010/2011
 • 4 października 2010 - zajęcia modułowe
  • Na pierwszych zajęciach uczniowie, w zabawach matematyczno-sportowych, powtórzyli i utrwalili mnożenie liczby jednocyfrowej przez liczbę dwucyfrową. Podczas drugiej godziny zajęć uczniowie rozwiązywali test zawierający obliczenia czasowe, kalendarzowe, liczby rzymskie, czytanie danych z tabeli, obliczenia związane ze skalą.

 • 11 października 2010 - zajęcia modułowe
  • Od drugich zajęć uczniowie rozpoczęli realizację tematu "Moja okolica w liczbach". Jednym z etapów realizacji było powtórzenie i utrwalenie wiadomości o kierunkach świata, prostopadłości, równoległości i jednostkach długości. W czasie zajęć uczniowie pracowali z planem miasta Krakowa, obliczali na podstawie podanej skali rzeczywiste odległości między miejscami i obiekatami, wyznaczyli na mapie ulice równoległe i prostopadłe. Uczniowie zagrali także w grę "Poszukiwacze skarbów" (zadaniem dwóch grup było poprawne odczytanie wskazówek (kierunek świata, ilość kroków) i dotarcie do skarbu).

 • 18 października 2010 - zajęcia modułowe
  • W ramach realizacji tematu "Moja okolica w liczbach" uczniowie opracowywali trasę wycieczki po najbliższej okolicy. Uczniowie pracowali z planem miasta Krakowa, odszukiwali najważniejsze miejsca i budynki, wyznaczali trasę wycieczki oraz sprawdzali, czy 1,5 godziny starczy im na pokonanie zaplanowanej trasy.
  • Zobacz mapy wykonane przez uczniów: Mapa 1, Mapa 2
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 25 października 2010 - zajęcia terenowe
  • Podczas czwartych zajęć uczniowie wybrali się na wycieczkę po najbliższej okolicy według przygotowanej na poprzednich zajęciach mapy.
  • 25 października 2010 roku całą grupą Akademii Młodych Matematyków wybraliśmy się na wycieczkę według przygotowanej tydzień wcześniej mapy. Najpierw dowiedzieliśmy się kilu informacji o naszej szkole podstawowej, która znajduje się przy ulicy Wileńskiej. Dowiedzieliśmy się między innymi ile ma pięter, sal i okien. Następnie poszliśmy na wschód ulicą Czerwonego Prądnika. Gdy przeszliśmy przez most zrobiliśmy postój i uczniowie opowiadali o rzece Białusze. Dowiedzieliśmy się, np.: że ma 33,4 km długości. Potem szliśmy w kierunku północnym ulicą Gdańską. Od ulicy Nadrzecznej do Parku Zaczarowanej Dorożki liczyliśmy kroki. Gdy tam doszliśmy naliczyliśmy ich 1500. Obliczyliśmy, że skoro w ciągu 20 minut przeszliśmy 1500 kroków, to poruszaliśmy się ze średnią prędkością 75 kroków na minutę. Na początku parku zatrzymaliśmy się przy Młynie Dominikańskim zwanym "Żabim Młynem". Kiedy weszliśmy do parku okazało się, że jest w remoncie. Naliczyliśmy około 20 robotników, 1 koparkę i 3 taczki. Pośrodku parku kolejna para uczniów zapoznała nas z informacjami o parku. Następnie ulicami Jana Woronicza dotarliśmy do kościoła Ecce Homo. Po drodze liczyliśmy domy po obu stronach ulicy. Chłopcy numery parzyste, a dziewczyny nieparzyste. Okazało się, że po stronie chłopców jest o 4 domy więcej niż po stronie dziewczyn. Potem kierując się na południe wróciliśmy do szkoły. W drodze powrotnej oraz w szkole poznaliśmy informacje o Uniwersytecie Rolniczym. Cała nasza wycieczka trwała około 1h i 50 minut. Wróciliśmy bardzo zadowoleni, bo dowiedzieliśmy się, że można zwiedzać najbliższą okolicę, miejsca, które nas otaczają zwracając uwagę na ich wartości matematyczne.

        Uczestnicy Akademii Młodych Matematyków

  • Zobacz galerię zdjęć


 • 8 listopada 2010 - zajęcia modułowe
  • Podczas pierwszych listopadowych zajęć uczniowie wykonywali obliczenia czasowe oraz poznawali zagadnienie prędkości. Najpierw w podziale na grupy młodzi matematycy dokonywali pomiarów czasu potrzebnego na pokonanie 100 i 250 metrów chodząc i biegnąc. Potem obliczali ile czasu zajmie im przejście lub przebiegnięcie różnej długości odcinków. Porównywali kto najszybciej, a kto ostatni dotrze do mety 1500 metrowej trasy wyścigu. Podczas drugiej godziny zajęć uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania dotyczące czasu i prędkości.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 19 listopada 2010 - wycieczka
  • W piątek 19 listopada uczestnicy Akademii Młodych Matematyków wybrali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zajęcia odbyły się w trzech częściach: zwiedzanie wystawy dotyczącej dziejów motoryzacji polskiej, omówienie interaktywnych stanowisk sali doświadczeń oraz samodzielne wykonywanie doświadczeń przez uczniów.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 22 listopada 2010 - zajęcia modułowe
  • Podczas ostatnich listopadowych zajęć uczniowie poznawali i pracowali z programem umożliwiającym tworzenie prezentacji multimedialnych. Uczestnicy poznali podstawowe funkcje programu, sposoby tworzenia kolejnych slajdów, zasady estetyki i poprawnej animacji preznetacji multimedialnej oraz wykorzystali w swojej pracy zasoby internetu.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 6 grudnia 2010 - zajęcia modułowe
  • Na pierwszych grudniowych zajęciach uczestnicy AMM rozwiązywali zadania związane z kalendarzem, dniami, miesiącami, latami, wiekami, czasem, sekundami, minutami i godzinami. Podczas drugiej części zajęć uczniowie uczestniczyli w I etapie konkursu AMM. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłonionych zostało trzech laureatów, którzy będą repreznetować naszą szkołę w II (już międzyszkolnym) etapie konkursu.
  • Są to:
   • Agata Stelmach
   • Marek Łobaziewicz
   • Paweł Majcher • 11 grudnia 2010 - wycieczka (warsztaty)
  • Podczas ostatnich grudniowych zajęć uczestnicy AMM wzięli udział w warszatatch matematycznych. Podczas 4 godzin uczniowie poznawali tajniki strategii w grach, "łamali" kody, wykonywali świąteczne matematyczne origami oraz tworzyli matematyczną sztukę.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 3 stycznia 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas pierwszych zajęć w nowym roku uczestnicy AMM rozpoczęli pracę nad projektem długoterminowym "Rajd rowerowy szlakiem krakowskich pomników". Uczniowie zapoznali się z zadaniami projektu i przygotowali jego pierwsze elementy. Poznali dwa programy komputerowe pomagające wyznaczyć trasę rajdu (wikimapia oraz google maps) i wyznaczyli trasę rajdu. Określili długość trasy na mapie i w rzeczywistości. Wyszukali informacje o pomnikach znajdująceych się na trasie rajdu.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 13 stycznia 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas drugich zajęć nowego roku uczestnicy AMM tworzyli prezentację multimedialną "Rajd rowerowy szlakiem krakowskich pomników" wykorzystując swoje umiejętności z zakresu pracy z programami komputerowymi: Microsoft Power Point, Wikimapia oraz Google maps.
  • Zobacz prezentację


 • 17 stycznia 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas trzecich styczniowych zajęć uczestnicy AMM pracowali z Tangramem. Określali z ilu i jakich figur płaskich składa się tangram i jaką są jego częścią. Obliczali pola powierzchni: układanki oraz kolejnych jej elementów. Układali inne niż kwadrat wielokąty wypukłe oraz wzory ludzi, zwierząt i rzeczy.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 24 stycznia 2011 - zajęcia modułowe
  • Na ostatnich zajęciach przed feriami uczniowie AMM poznawali, opisywali i obliczali pole powierzchni całkowitej graniastosłupów. W swojej pracy używali taśm mierniczych i kalkulatorów. Oprócz obliczania pól powierzchni uczniowie, na zajęciach, tworzyli z elementów Geomagu dowolne graniastosłupy oraz układali i rysowali ich siatki.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 14 lutego 2011 - zajęcia modułowe
  • Na pierwszych zajęciach po feriach uczniowie AMM rozpoczęli pracę nad drugim zadaniem dłterminowym - wykonanie pomnika związanego z matematyką.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 21 lutego 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas drugich zajęć po feriach zimowych uczestnicy AMM obliczali obwody oraz długości boków wielokątów. Poczas zajęć odbył się także konkurs "Mistrz zamiany jednostek długości".


 • 7 marca 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas pierwszych marcowych zajęć uczestnicy AMM poznawali własności prostopadłościanów oraz budowali bryły o zadanych własnościach. W drugiej części zajęć uczniowie kontynuowali konstruowanie pomnika AMM.


 • 19 marca 2011 - warsztaty
  • Podczas drugich marcowych zajęć uczestnicy AMM wzięli udział w warszatatch matematycznych. Podczas 4 godzin uczniowie podjęli następujące tematy: "Z matematyką w górach" - uczniowie wykonywali zadania związane ze skalą, obliczeniami czasowymi i zamianą jednostek; "Matematyczne mozaiki" - uczniowie wykonywali mozaiki z prostokątów; "Matematyka w architekturze" - uczniowie poznawali budowle wybudowane na planie różnych wielokątów foremnych oraz rysowali elipsy; "Kalejsoskop matematyczny" - uczniowie wykonali w technice origami "kalejdoskop".
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 21 marca 2011 - II etap konkursu
  • Podczas ostatnich marcowych zajęć w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie odbył się II etap konkursu dla uczestników AMM. Naszą szkołę reprezentowało trzech zwycięzców etapu szkolnego: Marek Łobaziewicz, Paweł Majcher i Agata Stelmach. Nasi reprezentanci przez dwie godziny zmagali się w zadaniach matematycznych z 43 innymi szkołami i zostali finalistami, zajmując IV miejsce. 16 maja 2011 roku będą reprezentaować naszą szkołę w finale konkursu AMM.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 4 kwietnia 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas pierwszych kwietniowych zajęć uczestnicy AMM wcielili się w młodych geodetów. Wykonywali pomiary sportowych terneów szkolnych, obliczali pola powierzchni, przeliczali jednostki dłgości i powierzchni, rysowali boiska sportowe w skali. Podczas drugiej części zajęć uczniowie rysowali plan korytarza drugiego piętra naszej szkoły.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • Pomnik AMM - drugie zadanie długoterminowe
  • 8 kwietnia 2011 roku uczestnicy AMM ukończyli realizację drugiego zadania długoterminowego - stworzyli pomnik przedstawiający logo AMM.


 • 18 kwietnia 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas drugich kwietniowych zajęć uczestnicy AMM nadal jako młodzi geodetci wykonywali pomiary w terenie, obliczali pola powierzchni, przeliczali jednostki dłgości i powierzchni, rysowali rzeczy w skali. Dodatkowo podczas zajęć rozwiązywali zagadki logiczne i matematyczne.


 • 9 maja 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas pierwszych majowych zajęć uczestnicy AMM ćwiczyli sztukę prezentacji (przedstawiali prezentację multimedialną "Rajd rowerowy szlakiem krakowskich pomników"). Podczas drugiej części zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia i zadania związane z jednostkami monetarnymi i masy.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 16 maja 2011 - finał konkursu AMM
  • Podczas drugich majowych zajęć uczniowie wzięli udziaŽ w Finale konkursu AMM, który odbył się w NCK w Krakowie. Nasi repreznetanci przez cztery godziny zamgali się w zadaniaach matematycznych, logicznych i zadaniami na refleks z 14 innymi drużynami. Dodatkowo zaprezentowali przygotowaną prezentację multimedialną "Rajd rowerowy szlakiem krakowskich pomników".
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 23 maja 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas ostatnichch majowych zajęć uczestnicy AMM obliczali koszt zdrowego śniadania oraz koszty zużycia energii elektrycznej podczas np. oświetlania szkoły.


 • 6 czerwca 2011 - zajęcia modułowe
  • Podczas ostatnichch zajęć modułowych uczestnicy AMM rozwiązywali test zawierający obliczenia czasowe, kalendarzowe, liczby rzymskie, czytanie danych z tabeli, obliczenia związane ze skalą.


 • 17 czerwca 2011 - wycieczka do Ogrodu Doświadczeń
  • W piątek 17 czerwca uczestnicy AMM wybrali się do Ogrodu Doświadczeń. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się, poprzez działania praktyczne, z różnymi zajwiskami fizycznymi z zakresu mechaniki, akustyki i optyki.
  • Zobacz galerię zdjęć


 • 18 czerwca 2011 - wycieczka do Chorzowa
  • Na zakończenie Akademii Młodych Matematyków uczestnicy, w ramach niespodzianki, wzięli udział w całodniowej wyciecze do Chorzowa. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Park Etnograficzny w Chorzowie. Uczestniczyli w pokazie "Wiosenne niebo nad Śląskiem" w Obserwatorium Astronomicznym oraz zwiedzili jego salę do obserwacji nieba i wystawę minerałów. W drodze powrotnej uczestnicy AMM podziawiali ruiny zamku w Rabsztynie. Na zkończenie wycieczki odbył się konkurs wiedzy, w którym Marek Łobaziewicz z naszej szkoły zdobył I miejsce.
  • Zobacz galerię zdjęć
© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków