Osiągnięcia uczniów
w roku szkolnym 2007/2008

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych


Milena Dębowskakl. VI a
Joanna Jazgarkl. VI c


MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY
organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

etap szkolny
Agnieszka Sadłokl. V a
Małgorzata Ropiankl. V a
Kamil Gargaśkl. V a
Franciszek Chmielkl. V b
Monika Furgałkl. VI a
Agnieszka Kozłowskakl. VI a
Patrycja Matydakl. VI a
Aneta Lenardkl. VI a
Patrycja Słabczyńskakl. VI a
Kasjana Tkaczykkl. VI a
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Karol Gałczyńskikl. VI c
Paweł Zielinskikl. VI c

etap rejonowy
Kamil Gargaśkl. V a
Franciszek Chmielkl. V b
Aneta Lenardkl. VI a
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Karol Gałczyńskikl. VI c
Paweł Zielinskikl. VI c

etap wojewódzki
Franciszek Chmielkl. V b
Aneta Lenardkl. VI a
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Paweł Zielinskikl. VI c


MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

etap szkolny
Bartosz Kudrońkl. V a
Mateusz Sochackikl. V a
Przemysław Gajdakl. V a
Agnieszka Sadłokl. V a
Antoni Migdałakl. V a
Patryk Bosakkl. VI a
Milena Dębowskakl. VI a
Łukasz Majcherkl. VI a
Patrycja Słabczyńskakl. VI a
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Karol Gałczyńskikl. VI c

etap rejonowy
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Karol Gałczyńskikl. VI c


MAŁOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY
organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

etap szkolny
Anna Bułatkl. VI a
Monika Furgałkl. VI a
Sylwia Iwancewiczkl. VI a
Aneta Lenardkl. VI a
Sandra Stawarzkl. VI a
Karolina Uliszakkl. VI c

etap rejonowy
Aneta Lenardkl. VI a
Karolina Uliszakkl. VI c

etap wojewódzki
Aneta Lenardkl. VI a


WOJEWÓDZKI KONKURS
Kolory Muzyki
organizowany przez MDK al. 29 listopada

Damian Ziębaczkl. V aIII miejsce


XIV KONKURS LITERACKI WIEDZY O MITOLOGII I ANTYKU
Dzień powszedni w oblężonej Troi


Katarzyna Szymanowskakl. IV bwyróżnienie


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI AMATORÓW
Radość tworzenia - Skolniki 2007

laureatkaMilena Dębowskakl. VI a
nagroda - wakacyjne kolonie w Gdyni


OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Pingwin 2007

poziom 1
Bartosz Kudroń
Małgorzata Ropian
Kamil Gargaś
Julia Skowron
Patrycja Rusiniak

poziom 2
Agnieszka Kopcińska
Marta Skiba
Agnieszka Kozłowska
Alina Ragan
Łukasz Majcher
Bartłomiej Odrobina
Paweł Zieliński
Karol Gałczyński
Zuzanna Kaczmarczyk
Patrycja Słabczyńska


KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
Mały Edytor
organizowany przez MDK Podgórze

Gabriela Czajkakl. IV aI miejsce
Daria Świerkkl. IV aII miejsce


XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
Kangur


wyróżnienia:
Aleksandra Śliwińskakl. IV b
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Milena Dębowskakl. VI a
Mateusz Kopcińskikl. IV a
Aleksandra Winiarskakl. IV a
Andrzej Porębskikl. IV b
Paweł Renckl. IV a


MAŁOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY
Ekologiczna Małopolska
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

Alina Ragankl. VI c
Paweł Zielińskikl. VI c


WOJEWÓDZKI KONKURS
Wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina
organizowany przez Prywatne Gimnazjum im. Fryderka Chopina w Krakowie

Karol Gałczyńskikl. VI cwyróżnienie


MAŁOPOLSKI KONKURS
Ojczyzna to kraina, która sę w sercu zaczyna
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 101 w Krakowie

Aneta Lenardkl. VI awyróżnienie


KRAKOWSKI TURNIEJ
Alfa i Omega
organizowany przez MDK Dom Harcerza

Franciszek Chmielkl. V bI miejsce
Mateusz Sochackikl. V aII miejsce


V KONKURS DRAMATOPISARSKI
Szekspir też był dzieckiem
organizowany przez MDK al. 29 Listopada

Alina Ragankl. VI cI miejsce
Katarzyna Szymanowskakl. IV bII miejsce
Karol Gałczyńskikl. VI cIII miejsce
Bartosz Kudrońkl. V awyróżnienie
Antoni Migałakl. V awyróżnienie


IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
poezji ks. Jana Twardowskiego
organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek w Krakowie

Karol Gałczyńskikl. VI cI miejsce
Joanna Kaniakl. V bII miejsce


KONKURS RECYTATORSKI
Poezja ks. Jana Twardowskiego
organizowany przez MDK Dom Harcerza

Karol Gałczyńskikl. VI cI miejsce
Joanna Kaniakl. V bwyróżnienie


MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Triada 2008
organizowany przez MDK ul. Beskidzka 30

wyróżnienia:
Milena Dębowskakl. VI a
Joanna Jazgarkl. VI c
Andrzej Porębskikl. IV b
Małgorzata Galoskl. IV b
Gabriela Kwaśniewskakl. IV b
Jakub Polczykkl. IV a


KONKURS LITERACKI
Lekkie jak piórka
organizowany przez Klub Kultury Kraków-Kosocice

Franciszek Chmielkl. V bI miejsce


KONKURS LITERACKI
Cudowny świat baśni
organizowany przez MDK Podgórze

test ze znajomości lektury "Pinokio"
Natalia Rzepakl. IV aIV miejsce
Katarzyna Szymanowskakl. IV bX miejsce
Monika Porębskakl. IV awyróżnienie
Magdalena Łysekkl. IV awyróżnienie
Paweł Stęieńkl. IV bwyróżnienie
Bartosz Kaczmarczykkl. IV bwyróżnienie
Bartosz Rusnakkl. IV bwyróżnienie


opowiadanie "Baśń z krainy zaczarowanych dzieci"
Jakub Polczykkl. IV aII miejsce
Gabriela Czajkakl. IV aIII miejsce
Katarzyna Szymanowskakl. IV bwyróżnienie


KONKURS LITERACKI
Moja Mama i mój Tata
organizowany przez MDK Dom Harcerza

laureaci:
Małgorzata Galoskl. IV b
Milena Dębowskakl. VI a
Zuzanna Kaczmarczykkl. VI a


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 92 w Krakowie

Dominika Charwatkl. V bI miejsce
Bartosz Kudrońkl. V awyróżnienie
Agnieszka Kopcińskakl. VI cwyróżnienie
Bartłomiej Odrobinakl. VI cwyróżnienie


MIĘDZYSZKOLNY KRAKOWSKI KONKURS STRAŻY MIEJSKIEJ
Prawo i My
organizowany przez Straż Miejską Miasta Krakowa


wyróżnienie
Piotr Firekkl. VI b
Bartłomiej Odrobinakl. VI c
Alina Ragankl. VI c


MIĘDZYSZKOLNY DZIELNICOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
organizowany przez MOS Kraków

III miejsce drużynowo
Przemysław Tyrałakl. V b
Przemysław Jewułakl. VI a
Krzysztof Domagałakl. VI a
Piotr Firekkl. VI b
Kamil Karolakkl. VI b
Krzysztof Janaskl. VI b
Adrian Latosińskikl. VI b
Michał Szpulakkl. VI b
Paweł Zielińskikl. VI c
Sebastian Braniakl. VI c
Karol Gałczyńskikl. VI c
Bartosz Birmańskikl. VI c


MIĘDZYSZKOLNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 13
organizowany przez Gimnazjum nr 13 w Krakowie

I miejsce drużynowo
Przemysław Tyrałakl. V b
Mateusz Gajdakl. V b
Przemysław Jewułakl. VI a
Aleksander Azzelinokl. VI b
Adrian Latosińskikl. VI b
Piotr Firekkl. VI b
Paweł Zielińskikl. VI c


MIĘDZYSZKOLNE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA DZIELNICY III
W TENISIE STOŁOWYM
organizowany przez Radę III Dzielnicy miasta Krakowa i MDK al. 29 listopada

IV miejsce drużynowo
Przemysław Tyrałakl. V b
Paweł Zielińskikl. VI c
Sebastian Braniakl. VI c
Klaudia Gardzielkl. VI c


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS IV-VI
PUCHAR MLECZNEGO STARTU
organizowany przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Grupę Danone

kwalifikacja do II etapu


CZWOROBÓJ LEKKOATLETYCZNY CHŁOPCÓW
organizowany przez MOS Krakó-Śródmieście

kwalifikacja do Krakowskiej Olimpiady Młodzieży


OGÓLNOPOLSKIE ROZGRYWKI W PIŁCE NOŻNEJ COCA-COLA
organizowany przez Coca-Cola Poland
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i PZPN

II miejsce w eliminacjach do rozgrywek ogónopolskich


ROZGRYWKI W MINI PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
organizowany przez MOS Krakó-Śródmieście

IV miejsce zespołowo


MAŁOPOLSKI WIOSENNY PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
organizowany przez MDK ul. Beskidzka 30

wyróżnienie zespołowe dla dziewcząt tańczących


XIII MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY ŚWIETLIC I DOMÓW KULTURY
organizowany przez MDK ul. Grunwaldzka 5

I miejsce i główna nagroda dla dziewcząt tańczących


DZIELNICOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW KLAS IV-V
rozgrywki w ramach Dni III Dzielnicy
organizowany przez III Dzielnica Miasta Krakowa

I miejsceOsiągnięcia uczniów klas 0-III

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Bezpieczne dziecko na drodze

organizowany przez STATOIL i Policję.

Kornelia Stójkl. I cI miejsce

wyróżnienia:
Damian Sewerynkl. I c
Maja Czółnokl. I c
Aleksandra Banaśkl. I c
Szymon Wojnarowiczkl. I b
Anna Samolejkl. I b
Patryk Kozieńkl. I b
Mikołaj Rogozinskikl. II a
Arkadiusz Kokotkl. II a


KONKURS PLASTYCZNY
W świecie baśni filmowej

zorganizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

nagrody:
Jakub Sikorakl. I a
Krzysztof Skibińskikl. I a
Bartłomiej Harkabuzikkl. I b
Anna Samolejkl. I b
Ktarzyna Hodźbakl. II a
Maria Waszczyszynkl. II a
Wojciech Nikorowiczkl. III b
Łukasz Pocieszyńskikl. III b
Dominika Szlękkl. III b
Michał Magdziarzkl. III b

wyróżnienia:
Michał Michalcewiczkl. I a
Paweł Majcherkl. II b
Jolanta Wenckl. III a
Dominika Gawełkl. III a


KONKURS PLASTYCZNY
Psie smutki

zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze

Zuzanna Cyunel kl. I aI miejsce
Wojciech Nikorowicz kl. III bII miejsce
Tomasz Banaś kl. I aIV miejsce
Filip Buliński kl. I cwyróżnienie


KONKURS PLASTYCZNY
Historia legendą malowana

zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze

Aleksandra Wiśniowska kl. III bI miejsce
Magdalena Oleksyk kl. III bwyróżnienie


KONKURS PLASTYCZNY
Mały edytor - Kartka świąteczna

zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze

I miejsce - uczniowie klasy 3b
Wojciech Nikorowicz
Anna Gajda
Paulina Buchta
Kacper Kowalski

wyróżnienia - uczniowie klasy 3b
Anna Gajda
Aleksandra Wiśniowska
Dominika Szlęk
Michał Żelazo
Łukasz Pocieszyński
Michał Magdziarz


KONKURS PLASTYCZNY
Motyw dziecka w twórczości Stanisława Wyspianskiego

organizowany przez Gimnazjum nr 9 w Krakowie

Jakub Tokarczykkl. III aIII miejsce
Karolina Hermaniukkl. III awyróżnienie
Anna Mazurkl. III awyróżnienie


KONKURS PLASTYCZNY
Nasi ulubieni bohaterowie

organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Aneta Gbryśkl. 0wyróżnienie
Zuzanna Cyunelkl. I anagroda
Alicja Winkowskakl. II anagorda
Marta Zębalskakl. II anagorda
Zuzanna Kowalskakl. III bnagorda
Zuzanna Skorupkakl. III bnagorda
Maciej Banaśkl. III bnagorda


KONKURS PLASTYCZNY
I ty możesz zostać bohaterem

organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Damian Sewerynkl. I cnagorda
Anna Knapczykkl. I cwyróznienie
Klaudia Gaworkl. II bwyróznienie


KONKURS PLASTYCZNY
Słowo malowane - Na wyspach Bergamutach

organizowany przez Dom Kultury Podgórze

Alicja Dworakkl. III bIII miejsce
Paulina Buchtakl. III bIII miejsce
Anna Gajdakl. III bIV miejsce


KONKURS PLASTYCZNY
Słowo malowane - Hipopotam

organizowany przez Dom Kultury Podgórze

Wiktoria Rógkl. I aI miejsce
Marek Łobaziewiczkl. I aIII miejsce
Patrycja Galoskl. III aII miejsce
Sebastian Ptasińskikl. III aII miejsce


KONKURS WIEDZY Z BAŚNI H. Ch. ANDERSENA
organizowany przez Dom Kultury Podgórze

klasa 1a
Wojciech SzewczykI miejsce
Sofiane MouzaoniI miejsce
Anna CzesakIII miejsce
Marek ŁobaziewiczIII miejsce
Nicola PopielawskaIII miejsce
Katarzyna KrukV miejsce
Wiktoria Rógwyróżnienie
Łukasz Karaśwyróżnienie
Dominika Szajnawyróżnienie

klasa 1b
Aleksandra BochenekIV miejsce
Jan MichalikIX miejsce
Mateusz Mayerwyróżnienie

klasa 1c
Damian SewerynIII miejsce
Filip BulińskiIV miejsce
Anna KnapczykVI miejsce
Alicja GronuśVI miejsce
Anna SzwejserIX miejsce

klasa 2a
Weronika ZajączkowskaV miejsce
Nina Dudekwyróżnienie
Emilia Błaszczykwyróżnienie

klasa 3b
Anna GajdaIV miejsce
Magdalena Oleksykwyróżnienie


KONKURS
Tradycja i kultura Rosji

organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Julia Cikowskakl. I aI miejsce
Nikola Opielowskakl. I aI miejsce
Kamila Winiarskakl. I aIII miejsce


KONKURS PLASTYCZNY
Podziel się życzliwością - wspieramy osoby niepełnosprawne

organizowany przez PCK Zarząd Rejonowy

klasa 1a
Zuzanna Cyunelwyróżnienie
Nikola Opielowskawyróżnienie

klasa 3a
Jolanta WencI miejsce
Dominika GawełII miejsce

klasa 3b
Anna GajdaIII miejsce
Radosław Drożdżwyróżnienie
Mikołaj Opychałwyróżnienie


III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAKOWIE
Krakusek

organizowany przez Zamek Królewski na Wawelu i SSP nr 4 w Krakowie

Jakub Smolankl. III bIII miejsce
Anna Mazurkl. III awyróżnienie


XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
Kangurek


klasa 2a
Arnold Kokotwynik bardzo dobry
Anna Zębalskawynik bardzo dobry

klasa 3a
Jakub Tokarczykwynik bardzo dobry
Damian Zakrzewskiwyróżnienie
Piotr Kuglinwyróżnienie

klasa 3b
Jakub Śliwińskiwyróżnienie
Anna Gajdawyróżnienie
Jakub Smolanwyróżnienie
Dominik Zielińskiwyróżnienie


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE
organizowany przez Międzyszkolny Basen Pływacki - ul. Fr. Nullo

klasa 2a
Alicja WinkowskaIII miejscestyl klasyczny
Arnold KokotIII miejscegrzbiet

klasa 3b
Jakub SmolanII miejscekraul
Zuzanna KowalskaII miejscestyl klasyczny
Dominik ZielińskiIII miejscestyl klasyczny


KRAKOWSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
organizowany przez Międzyszkolny Basen Pływacki - ul. Fr. Nullo


klasa 3b
Jakub SmolanII miejsce
Dominik ZielińskiIII miejsce
Zuzanna KowalskaIV miejsce


KONKURS PLASTYCZNY
Portret pary królewskiej

organizowany przez Zamek Królewski na Wawelu

Karolina Hermaniukkl. III awyróżnienie


MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
Triada 2008


Jakub Śliwińskikl. III bwyróżnienie


KONKURS TANECZNY
organizowany przez Szkołę tańca "AS"

Kornelia Stójkl. I cI miejsce
Linda Aleksaniankl. I cI miejsce
Alicja Gronuśkl. I cI miejsce


KONKURS PLASTYCZNY
Mój wymarzony towarzysz podróży

organizowany przez Teatr Groteska

Damian Sewerynkl. I cwyróżnienie
Kinga Sajakkl. II bwyróżnienie


KONKURS LITERACKI
Cudowny świat baśni - H. Ch. Andersen
Cudowny świat baśni - Pinokio

organizowany przez Dom Kultury Podgórze

Aleksandra Wiśniowskakl. III bwyróżnienie
Łukasz Pocieszyńskikl. III bwyróżnienie


ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

Zuzanna Trzcińskakl. I bI miejsce


© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków