Osiągnięcia uczniów
w roku szkolnym 2004/2005

Osiągnięcia uczniów klas IV-VI

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
dla najzdolniejszych uczniów z Małopolski


Michał Darkowskikl. VI b
Piotr Kucewiczkl. V a


MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

Finaliści:
Bernadeta Czajkakl. V b
Dominika Tętnowskakl. V b
Szymon Zgłobickikl. V b
Piotr Kucewiczkl. V a
Tomasz Zielińskikl. V a
Agnieszka Bebakkl. VI b
Michał Darkowskikl. VI b
Łukasz Góreckikl. VI b

Laureaci:
Piotr Kucewiczkl. V a
Dominika Tętnowskakl. V b
Szymon Zgłobickikl. V b
Michał Darkowskikl. VI b
Łukasz Góreckikl. VI b


MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Finaliści:
Mateusz Boguszewskikl. VI b
Antoni Chornikowskikl. VI b
Michał Darkowskikl. VI b
Tomasz Nyczajkl. VI b

Laureaci:
Antoni Chornikowskikl. VI b
Michał Darkowskikl. VI b


XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
(Laureatem jest uczeń otrzymujący wyróżnienie, którego utwory są zamieszczone w wydanym tomiku poezji pt. "Cząstka świata")


Magdalena Jakubowskakl. V b
Katarzyna Gwóźdźkl. V b
Szymon Zgłobickikl. V b
Filip Sikorakl. V a
Tomasz Zielińskikl. V a


OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ZWIERZENIA"
Organizator: Wydawnictwo "Siedmioróg"
i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

W kategorii: praca literacka
Weronika Januśkl. IV bwyróżnienie

W kategorii: praca plastyczna
Szymon Zgłobickikl. V bI miejsce


XII KRAKOWSKI TURNIEJ EKOLOGICZNY
"Tobie została powierzona Ziemia jak ogród - rządź nią z mądrością"
organizowany przez MDK Fort 49 Krzesławice

Michał Myczkowskikl. V bnagroda (bez ustalenia lokaty)
Tomasz Zielińskikl. V awyróżnienie
Ewa Frąckowiakkl. IV bwyróżnienie
Agnieszka Preinlkl. VI bwyróżnienie


XII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI ZIMOWEJ I KOLĘD
organizator Dom Kultury im. Janusza Korczaka


Zespół "Półnutki"I miejsce


KONKURS WOKALNY KOLĘD I PASTORAŁEK
organizator MDK im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie


Zespół "Półnutki"wyróżnienie


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD
organizator Dom Kultury im. J. Tuwima w Krakowie.


Zespół "Półnutki"wyróżnienie


KONKURS RECYTATORSKI "PROZA I POEZJA ANTYKU"
organizator Dom Kultury "Podgórze"


Katarzyna Stasicakl. VI aIV miejsce


KONKURS LITERACKI "W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA"
organizator Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana w Krakowie podpatronatem Pana Janusza Kahla, Konsula Honorowego Królestwa Danii


Weronika Januśkl. IV bI miejsce
Agnieszka Bebakkl. VI b


KONKURS LITERACKI "CZYTAM I POLECAM"
organizator Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lotnicza 1 w Krakowie


Weronika Januśkl. IV bII miejsce
Szymon Zgłobickikl. V bII miejsce
Krzysztof Raczkowskikl. IV bIII miejsce


XIX KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych
organizator Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska, Kraków


Jan Germankl. IV bwyróżnienie (w dziale poezji)


II KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI
pod patronatem Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Stanisława Dziedzica


Olga Pajorkl. V awyróżnienie (eliminacje rejonowe Kraków - Śródmieście)


XXI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Sączu


Olga Pajorkl. V awyróżnienie


KONKURS MUZYCZNY szkolnych zespołów wokalnych
"PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO"
organizator MDK im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie


Szkoła Podstawowa nr 95 w KrakowieIII miejsce


KONKURS RECYTATORSKI "Przyroda"
organizator MDK, ul. Lotnicza 1 w Krakowie


Olga Pajorkl. V aII miejsce
Sandra Juszczakkl. IV bwyróżnienie


KONKURS LITERACKI "ZAPROSZENIE DO KRAKOWA"
organizator MDK, ul. Lotnicza 1 w Krakowie


Michał Myczkowskikl. V bIII miejsce


XIV EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONKURSU SZKOLNEGO "EUROPA W SZKOLE"

Weronika Januśkl. IV bII miejsce - etap wojewódzki
Laureatka - etap ogólnopolski


KRAKOWSKI KONKURS LITERACKI "GDYBY ANDERSEN ŻYŁ DZISIAJ..."
organizator Szkoła Podstawowa nr 101 im. H. Ch. Andersena, patronat - Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Konsul Honorowy Królestwa Danii


Agnieszka Stępieńkl. VI bnagroda (bez lokaty)
Agnieszka Bebakkl. VI bnagroda
Mateusz Boguszewskikl. VI bnagroda


MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY"

Nagrody II stopnia4 uczniów
Nagrody III stopnia8 uczniówOsiągnięcia uczniów klas 0-III

Konkurs plastyczny zorganizowany przez Centrum Młodzieży
pt. "Widokówka z Krakowa"


Weronika Kucharskakl. "0"wyróżnienie


Konkurs plastyczny zorganizowany przez Centrum Młodzieży:

Maciej Galicakl. II bnagroda
Dominika Charwatkl. II bwyróżnienie
Jan Chornikowskikl. II bwyróżnienie
Joanna Kaniakl. II bwyróżnienie
Jan Pikulkl. II bwyróżnienie
Barbara Weselykl. 0I miejsce
Michał Małysiakkl. II anagroda
Kamil Gargaśkl. II cnagroda
Paulina Bartosikkl. II cwyróżnienie
Monika Furgałkl. III awyróżnienie
Zuzanna Banasiakkl. III cnagroda specjalna
Karolina Uliszakkl. III cnagroda specjalna
Anna Marciszkl. III cI miejsce
Magdalena Mikakl. III cwyróżnienie
Alina Ragankl. III cwyróżnienie
Krzysztof Zagrodzkikl. III cwyróżnienie
Paweł Zielińskikl. III cwyróżnienie

Nagroda specjalna dla klasy III c za największą ilość nagromadzonych prac.


Konkurs międzybiblioteczny
organizowany przez Dyrekcję Śródmiejskiej Biblioteki:


Magdalena Łysekkl. I awyróżnienie


Konkurs plastyczny "Nasi ulubieni bohaterowie"
adaptacje filmowe z literatury dziecięcej zorganizowany przez Cenrtum Młodzieży:


Mateusz Sochackikl. II cnagroda
Ewelina Kowalczykkl. II anagroda
Nina Matusiewiczkl. I anagroda
Gabriela Czajkakl. I anagroda
Filip Kucharskikl. I anagroda
Daria Świerkkl. I anagroda
Anna Zalejskakl. I bnagroda
Natalia Wierbickakl. II bnagroda


Konkurs matematyczny " Kangur"

Bartłomiej Odrobinakl. III cwynik bardzo dobry
Karol Gałczyńskikl. III cwyróżnienie
Kamil Karolakkl. III bV miejsce


Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną
organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury ul. Wietora


Nagrody dla kl. III c i kl. 0:
Anna Marcisz
Karolina Uliszak
Krzysztof Zagrodzki
Paweł Zieliński
Joanna Jazgar

Nagroda dla szkoły za zajęcie I miejsca, uczestniczyli uczniowie kl. III c i kl. 0.


Krakowski Konkurs plastyczny
organizowany przez Krakowską Operę "Och Pinokio":


Mariusz Młynarczykowskikl. 0wyróżnienie


Konkurs recytatorski "Przyrodniczek"
organizowany przez Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5:


Karol Gałczyńskikl. III cGrand Prix
Bartłomiej Odrobinakl. III cwyróżnienie
Dominika Gawełkl. 0wyróżnienie


Konkurs plastyczny "Kraków zielenią malowany"
zorganizowany przez Centrum Młodzieży:


Kamil Gargaśkl. II cI miejsce


Turniej Tenisa Ziemnego "Kto celniej"
organizowany przez Sport SZOK - zawody międzyszkolne:


Konrad Pluteckikl. III awyróżnienie


Konkurs modelarski organizowany przez Aeroklub Modelarski
Mistrzostwa Młodzików:


Jakub Ostrowskikl. II aXV miejsce


Konkurs literacki "Gdyby Andersen żył dzisiaj"
zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty i Konsulat Danii:


Konrad Pluteckikl. II awyróżnienie


Międzyszkolne Zawody Pływackie
organizowane przez Międzyszkolny Basen Pływacki:


Paweł Zielińskikl. III cI miejsce
Kasjana Tkaczykkl. III aIII miejsce


Krakowskie Zawody Pływackie organizowane przez KSOS:

Paweł Zielińskikl. III cIII miejsce


Konkurs plastyczny zorganizowany przez Statoil
pt. "Bezpieczne dziecko na drodze"


Etap szkolny:
Mateusz Wojnarowiczkl. I bI miejsce
Anna Zalejskakl. II bII miejsce

Etap ogólnopolski - wyróżnienia dla:
Beaty Kasprzykkl. II a
Joanny Flaszowskiejkl. II a
Maćka Wojakakl. II a
Bartka Leśniakakl. II a
Frania Chmielakl. II b
Moniki Kaczanowskiejkl. II b
Karoliny Kordziejkl. II b
Antka Pikulakl. II b
Magdaleny Żelazokl. II b
Jakuba Wawrynkowiczakl. II c
Marcina Dylewskiegokl. II c
Arka Skrzypkakl. III b
Krzysia Janasakl. III b
Kamila Dzikakl. III b
Bartka Odrobinykl. III c
Aliny Rapankl. III c
Elżbiety Sadzikowskiejkl. III c
Agnieszki Kopcińskiejkl. III c
Pawła Zielińskiegokl. III c


© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków