Samorząd Szkolny
Mały Samorząd


     Cele małego samorządu:
 • integracja środowiska szkolnego, poprzez współdziałanie, współpracę i współzawodnictwo
 • popularyzowanie idei samorządności
 • rozwijanie zdolności, zainteresowań, aktywności na rzecz innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów oraz ich wiedzy na temat demokracji, państwa i społeczeństwa obywatelskiego
 • przygotowanie młodych ludzi do bycia obywatelami zjednoczonej Europy
 • promowanie takich wartości jak: wolność, tolerancja, aktywność obywatelska
 • edukacja w dziedzinie praw człowieka, zapobiegania dyskryminacji, poszanowania prawa
 • budowanie w młodych ludziach postawy zaangażowania i wiary we własne siły
 • przybliżanie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego
 • promocja dorobku szkoły i działań w środowisku
 • kontynuacja edukacji regionalnej "Kraków - moja mała ojczyzna"
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz kultury osobistej w życiu codziennym.

     Całoroczne przedsięwzięcia:
 • zbiórka surowców wtórnych
 • tworzenie ilustrowanego katalogu lektur szkolnych
 • dbałość o estetyczny wygląd korytarzy szkolnych i dekorację sal
 • wykonywanie okolicznościowych afiszy i ogłoszeń
 • udział w akcji "Szklanka mleka" oraz "Owoce w szkole"
 • organizacja konkursu "Klasa na medal"
 • udział w akcji "Radosny uśmiech - zdrowe zęby"
 • udział w akcji "Bezpieczna droga do szkoły" i "Odblaskowa szkoła"
 • organizowanie wycieczek klasowych oraz "zielonych szkół".

     Działania małego samorządu:
 • wybór Rady Małego Samorządu
 • uaktualnianie gazetki "Echo Małego Samorządu"
 • Ślubowania klas pierwszych
 • udział uczniów w przygotowaniu Dnia Otwartego dla przedszkolaków
 • zorganizowanie wystaw okolicznościowych: "Wszystkie dary jesieni", "W świątecznym nastroju" oraz wystawy pokonkursowej "Pisanki, kraszanki..."
 • zorganizowanie balu karnawałowego
 • "Święto Szkoły"
 • zapalenie zniczy na Cmentarzu Wojskowym
 • obchody Dnia Papieskiego
 • zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Rodziny
 • świętujemy przyjście wiosny - konkurs "Gaikiem witamy wiosnę"
 • zorganizowanie zielonego dnia z okazji Dnia Ziemi
 • barwne powitanie pór roku
 • udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolny oddział PCK
 • udział w ogólnopolskiej akcji "Góra grosza"
 • zorganizowanie akcji "Mikołajki dla najmłodszych"
 • konkurs plastyczny "Bądź bezpieczny na drodze"
 • konkurs na najładniejszy zeszyt dla uczniów klas pierwszych
 • konkurs "Mały mistrz ortografii" dla uczniów klas II i III
 • konkurs "Rozumiem, co czytam" (we współpracy z biblioteką szkolną)
 • konkurs plastyczny "Pisanka wielkanocna"
 • prezentacja przedstawień: "Pójdźmy wszyscy do stajenki" oraz "Witamy wakacje"
 • udział w konkursach: Kangurek, Kangur, Krakusek oraz Świetlik


Samorząd Szkolny


     W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Szkolny będzie pracował w następującym składzie:
 • Przewodniczący - Karolina Kułacz kl. VI a
 • Zastępca - Jakub Stojak kl. V a
 • Rzecznik Praw Ucznia - Sebastian Syryca kl. V b
 • Sekretarz - Barbara Ratka kl. VI a
 • Poczet Sztandarowy:
  • Paulina Siwek kl. VI a
  • Kornelia Przybylska kl. VI c
  • Kamil Kruk kl. VI b

     Zadania, które zamierza podjąć Samorząd w bieżącym roku szkolnym:
 • codziennie losowanie numeru ucznia, który w danym dniu będzie zwolniony z pytania na lekcjach
 • aktualizowanie gazetek i informacji na tablicy Samorządu
 • realizacja całorocznego konkursu "Klasa na medal"
 • zorganizowanie akcji charytatywnych: na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty", Hospicjum im. św. Łazarza, Góra Grosza
 • ślubowanie klas pierwszych (pomoc przy organizacji, wystawienie pocztu sztandarowego)
 • zorganizowanie poczty Walentynkowej
 • Święto Szkoły
 • przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2016/2017
 • włączenie się w realizację projektu „Między nami człowieczkami”
 • zbiórka makulatury, plastikowych zakrętek, segregacja śmieci
 • współpraca z Małym Samorządem i biblioteką szkolną.

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków