RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 W KRAKOWIE
RADA RODZICÓW
  • Przewodniczący - Tomasz Przybylski
  • Zastępca - Anna Sochaj Macherzyńska
  • Sekretarz - Monika Łabęcka-Szymanek
  • Skarbnik - Anna Małek
KOMISJA REWIZYJNA
  • Halszka Radziwon
  • Izabella Szczerbik
  • Monika Papkoj
     Numer konta Rady Rodziców 47 1020 2892 0000 5402 0015 6844

OGŁOSZENIA RADY RODZICÓW

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków