Grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
Dyrektor Szkoły:mgr Elżbieta Poradowska
Wicedyrektor Szkoły:mgr Anna Hanusiak

Wychowawcy
kl. 1a mgr Anna Dobrowolska
kl. 1b mgr Danuta Maślak
kl. 1c mgr Bożena Lew
kl. 2a mgr Alicja Wojtasik
kl. 2b mgr Grażyna Walocha
kl. 2c mgr Renata Pacuła
kl. 3a mgr Elżbieta Więcław
kl. 3b mgr Marta Malarz
kl. 3c mgr Liliana Knofliczek
kl. 3d mgr Magdalena Dudek - Pala
kl. 3e mgr Katarzyna Wolak
kl. 4a mgr Marcin Błaszczyk
kl. 4b mgr Jolanta Niemczyk
kl. 4c mgr Katarzyna Kula
kl. 4d mgr Ewelina Fabjańska
kl. 4e mgr Piotr Ślęczkowski
kl. 5a mgr Maria Antoniuk
kl. 5b mgr Ewelina Holender - Wilczkiewicz
kl. 5c mgr Anna Sobańska
kl. 5d mgr Agnieszka Feć
kl. 6a mgr Izabela Kucewicz
kl. 6b mgr Biserka Čejović
kl. 6c mgr Joanna Dziedzic
kl. 7a mgr Dominika Hanusiak
kl. 7b mgr Krystyna Kyć
kl. 7c mgr Katarzyna Jakubińska

Nasi nauczyciele
edukacja wczesnoszkolnamgr Anna Dobrowolska
mgr Danuta Maślak
mgr Bożena Lew
mgr Alicja Wojtasik
mgr Grażyna Walocha
mgr Renata Pacuła
mgr Elżbieta Więcław
mgr Marta Malarz
mgr Liliana Knofliczek
mgr Magdalena Dudek - Pala
mgr Katarzyna Wolak
język polskimgr Maria Antoniuk
mgr Izabela Kucewicz
mgr Biserka Čejović
mgr Agnieszka Wachnik
matematykamgr Elżbieta Poradowska
mgr Małgorzata Kułakowska
mgr Anna Sobańska
mgr Ewelina Holender - Wilczkiewicz
mgr Ewelina Fabjańska
język angielskimgr Agnieszka Szywała
mgr Katarzyna Kula
mgr Katarzyna Chmura
mgr Marzena Ciepiela
mgr Joanna Kawala
mgr Agnieszka Duczmal
mgr Agnieszka Orłowska
język hiszpańskimgr Justyna Pajšk
historiamgr Katarzyna Jakubińska
przyrodamgr Krystyna Kyć
mgr Dominika Hanusiak
mgr Beata Tekieli
biologiamgr Dominika Hanusiak
geografiamgr Krystyna Kyć
chemiamgr Beata Tekieli
fizykamgr Beata Kołodziej
zajęcia komputerowemgr Piotr Ślęczkowski
mgr Grażyna Walocha
mgr Renata Borkowska
technikamgr Renata Borkowska
mgr Piotr Ślęczkowski
plastykamgr Iwona Dąbek
mgr Bogusław Maślak
muzykamgr Karolina Berniak
wychowanie fizycznemgr Marcin Błaszczyk
mgr Joanna Dziedzic
mgr Jolanta Niemczyk
mgr Agnieszka Feć
wychowanie do życia w rodziniemgr Ewa Drabek
wychowawcy świetlicymgr Beata Nieć
mgr Lidia Kępińska
mgr Anna Nowak
mgr Irena Kielczyk
mgr Joanna Schoefer
mgr Weronika Wiaderek
mgr Ewelina Fabjańska
mgr Agnieszka Feć
mgr Beata Tekieli
katechezaks. Mirosław Kozina
s. Aleksandra Zawiszewska
mgr Bogumiła Żmuda
etykamgr Aleksandra Węgrecka
bibliotekamgr Maria Rostek
pedagogmgr Iwona Dąbek
psychologmgr Anna Hanusiak
logopedadr Anna Skoczek
mgr Maria Rostek
mgr Agnieszka Orłowska
terapeuta pedagogicznymgr Lidia Kępińska

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków