Grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
Dyrektor Szkoły:mgr Elżbieta Poradowska
Wicedyrektor Szkoły:mgr Anna Hanusiak

Wychowawcy
kl. 1a mgr Alicja Wojtasik
kl. 1b mgr Grażyna Walocha
kl. 1c mgr Renata Pacuła
kl. 2a mgr Elżbieta Więcław
kl. 2b mgr Marta Malarz
kl. 2c mgr Liliana Knofliczek
kl. 2d mgr Magdalena Dudek - Pala
kl. 2e mgr Katarzyna Wolak
kl. 3a mgr Patrycja Górna
kl. 3b mgr Bożena Lew
kl. 3c mgr Danuta Maślak
kl. 3d mgr Ewelina Fabjańska
kl. 3e mgr Irena Kielczyk
kl. 4a mgr Maria Antoniuk
kl. 4b mgr Ewelina Holender - Wilczkiewicz
kl. 4c mgr Małgorzata Pawłowska
kl. 4d mgr Aleksandra Bukład
kl. 5a mgr Izabela Kucewicz
kl. 5b mgr Biserka Čejović
kl. 5c mgr Joanna Dziedzic
kl. 6a mgr Piotr Ślęczkowski
kl. 6b mgr Krystyna Kyć
kl. 6c mgr Katarzyna Jakubińska

Nasi nauczyciele
edukacja wczesnoszkolnamgr Grażyna Walocha
mgr Renata Pacuła
mgr Alicja Wojtasik
mgr Elżbieta Więcław
mgr Marta Malarz
mgr Liliana Knofliczek
mgr Magdalena Dudek - Pala
mgr Katarzyna Wolak
mgr Patrycja Górna
mgr Bożena Lew
mgr Danuta Maślak
mgr Ewelina Fabjańska
mgr Irena Kielczyk
język polskimgr Maria Antoniuk
mgr Izabela Kucewicz
mgr Biserka Čejović
matematykamgr Elżbieta Poradowska
mgr Małgorzata Kułakowska
mgr Anna Sobańska
mgr Ewelina Holender - Wilczkiewicz
język angielskimgr Aleksandra Bukład
mgr Katarzyna Chmura
mgr Justyna Zoń
mgr Agnieszka Szywała
mgr Katarzyna Kula
mgr Małgorzata Pawłowska
historiamgr Katarzyna Jakubińska
przyrodamgr Krystyna Kyć
mgr Beata Tekieli
zajęcia komputerowemgr Piotr Ślęczkowski
mgr Grażyna Walocha
mgr Ewelina Holender - Wilczkiewicz
technikamgr Piotr Ślęczkowski
plastykamgr Iwona Dąbek
mgr Bogusław Maślak
muzykamgr Karolina Berniak
wychowanie fizycznemgr Marcin Błaszczyk
mgr Joanna Dziedzic
mgr Jolanta Niemczyk
wychowawcy świetlicymgr Beata Nieć
mgr Lidia Kępińska
mgr Anna Nowak
mgr Agnieszka Feć
mgr Joanna Schoefer
mgr Monika Kułacz
katechezaks. Mirosław Kozina
s. Jolanta Stefańczyk
mgr Bogumiła Żmuda
etykamgr Aleksandra Węgrecka
bibliotekamgr Maria Rostek
pedagogmgr Iwona Dąbek
psychologmgr Anna Hanusiak
logopedadr Anna Skoczek
mgr Maria Rostek
terapeuta pedagogicznymgr Lidia Kępińska

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków