PROFIL ABSOLWENTA SZKOŁY
  • nazywa i rozpoznaje uczucia swoje i innych ludzi,
  • potrafi przekazywać pozytywne informacje o sobie - jest asertywny,
  • zna i stosuje metody rozwiązywania konfliktów bez agresji,
  • szanuje tradycję szkolną, rodzinną i narodową,
  • szanuje Polskę, jej bohaterów, historię, symbole narodowe,
  • chce być człowiekiem mądrym, wykształconym, aktywnym życiowo i społecznnie,
  • dąży do bycia dobrym w jakimś zakresie respektując zasady samodzielnego, odpowiedzialnego działania,
  • od nauczyciela oczekuje prawdy i pomocy, wspierania swojego wzrastania.
© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków