PROFIL ABSOLWENTA SZKOŁY
 • nazywa i rozpoznaje uczucia swoje i innych ludzi,
 • potrafi przekazywać pozytywne informacje o sobie - jest asertywny,
 • zna i stosuje metody rozwiązywania konfliktów bez agresji,
 • szanuje tradycję szkolną, rodzinną i narodową,
 • szanuje Polskę, jej bohaterów, historię, symbole narodowe,
 • chce być człowiekiem mądrym, wykształconym, aktywnym życiowo i społecznnie,
 • dąży do bycia dobrym w jakimś zakresie respektując zasady samodzielnego, odpowiedzialnego działania,
 • od nauczyciela oczekuje prawdy i pomocy, wspierania swojego wzrastania.
Konsultacje psychologiczno - pedagogiczne
w roku szkolnym 2011/2012

Konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli, prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 - p. Beatę Trojan - psychologa oraz Ewę Wolińską - Bączar - pedagoga, odbywać się będą na terenie naszej szkoły w następujących terminach:
 • 19 grudnia 2011 r.
 • 27 lutego 2012 r.
 • 26 marca 2012 r.
 • 21 maja 2012 r.
Konsultacje odbywaja się w godzinach: 1700 - 1900

*/?>
© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków