Organizacja szkoły

     W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi 26 oddziałów klas I-VII.
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 710

  • 0 lekcja - 710-755
  • 1 lekcja - 800-845
  • 2 lekcja - 855-940
  • przerwa śniadaniowa
  • 3 lekcja - 955-1035
  • 4 lekcja - 1045-1130
  • 5 lekcja - 1140-1225
  • przerwa obiadowa
  • 6 lekcja - 1245-1330
  • 7 lekcja - 1340-1425
  • 8 lekcja - 1435-1520
 • Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 700 - 1700

 • W świetlicy szkolnej dzieci biorą udział w:
  • warsztatach plastycznych (tematycznych, okolicznościowych, z wykorzystaniem różnorodnych technik - np. papieroplastyka, rysunek kredkami, pastelami, malowanie farbami, plastyczne formy przestrzenne i inne)
  • zajęciach ruchowych (zajęcia na sali gimnastycznej: zespołowe gry sportowe np. "2 ognie", piłka nożna, piłka "chińska"; zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy ruchowe na placu rekreacyjnym szkoły w okresie letnim, zajęcia ruchowe w sali zabaw)
  • grach planszowych (w szczególności szachy - turnieje szachowe)
  • zajęciach rozwijających logiczne myślenie (krzyżówki, łamigłówki, zagadki, kalambury)
  • warsztatach zabawy (zabawy integracyjne, ćwiczące refleks, rozwijające spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, koordynacje ruchową, zabawy konstrukcyjne)
  • zajęciach czytelniczych (baśnie, legendy, literatura dziecięca z listy książek promowanych przez organizatorów akcji Cała Polska Czyta Dzieciom)
  • projektach prozdrowotnych i prospołecznych: "Zdrowie na talerzu", "Dzieci potrzebują ciszy. Hałas STOP", charytatywny kiermasz świąteczny
  • zajęciach relaksacyjnych - np. Muzyka łagodzi obyczaje", codzienna godzina cichej pracy z książką
  • zajęciach z cyklu Klub Filmowy (oglądanie baśni, bajek, filmów dydaktycznych - np. cykl "Było sobie życie" połączone z dyskusją)
  • odrabianiu zadań domowych, pomocy w nauce

 • Szkoła oddaje w najem pomieszczenia na prowadzenie stołówki. Szczegółowe informacje dotyczące obiadów znajdują się na stronie ajenta.

 • W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i terapeuta pedagogiczny. (harmonogram)

 • Nauczyciele przedmiotów pełnią co tydzień dyżury pedagogiczne dla rodziców uczniów. (harmonogram)

 • Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, małą salę gimnastyczną do gimnastyki korekcyjnej i tańca, salę rekreacyjno-zabawową, kompleks nowoczesnych boisk sportowych, tereny rekreacyjne oraz duży plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

 • W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Zorza", który prowadzi zajęcia w sekcjach. (harmonogram)

 • Biblioteka szkolna jest otwarta w godzinach:
  • poniedziałek - 800-1500
  • wtorek - 800-1400
  • środa - 800-1000 oraz 1400-1700 / 800-1230 oraz 1630-1700 (co 2 tygodnie)
  • czwartek - 800-1400
  • piątek - 800-1400

 • Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, pracownię języków obcych, pracownię regionalną, pracownię przyrodniczą, pracownie fizyczno-chemiczną i harcówkę

 • Szkoła oferuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjnych rozwijające zainteresowania uczniów (harmonogram)

 • Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia pozalekcyjne realizowane przez podmioty zewnętrzne:
  • Język angielski - Szkoła EARLY STAGE
  • Taekwondo - Krakowska Akademia Taekwondo
  • Koszykówka - TS Wisła
  • Szachy - Krakowski Klub Szachowy
  • Szkoła narciarska - Klub i Szkoła Narciarska ELITA
  • Balet - Edukacja Artystyczna Dzieci s.c.
  • Tenis - Akademia Młodego Sportowca
  • MathJogs - Centrum Nauczania METIS
  • Warsztaty z robotyki w oparciu o technologię LEGO EDUCATION - ROBOTOWO
  • Mała Modnisia (warsztaty projektowania) - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych IFKA
  • Karate - Krakowski Klub Karate Tradycyjnego
  • Nauka gry na gitarze - Szkoła MUSIC & MORE

 • W szkole, podczas przerw, działa sklepik prowadzony przez firmę MniaMi http://www.mniami.krakow.pl/

 • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600

 • Pielęgniarka szkolna zapewnia opiekę medyczną w cztery dni w tygodniu:
  • wtorek - 730-1505
  • środa - 730-1505
  • czwartek - 730-1505
  • piątek- 730-1505

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków