Działania edukacyjne
     "Jesteśmy Szkołą: przyjazną uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu; bezpieczną; fachowo i sprawnie zarządzaną; stymulującą rozwój i przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu; opartą na profesjonalizmie; nowoczesną, bo działającą w oparciu o nowoczesne formy i środki działania; tradycyjną, bo opartą o tradycyjne wartości, szacunek i przywiązanie do dziedzictwa narodowego, historii i kultury; umiejącą radzić sobie z problemami i wyzwaniami; otwartą na świat."

     "Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, rozszerzającego swoje zainteresowania, posiadającego wiedzę na najwyższym poziomie, przygotowanego do życia w społeczeństwie"

     W Naszej Szkole:
 • Od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego.
 • Uczniowie klas I - III są objęci badaniami sondażowymi oraz opieką logopedy. Mogą korygować wady postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Badania Wad Kręgosłupa.
 • Nasi uczniowie uczestniczą w programach "Trzymaj formę", "Zdrowy uśmiech", "Wolność oddechu - zapobiegaj astmie", "Bezpieczna droga do szkoły", "Szklanka Mleka", "Owoce w szkole", "Mam kota na punkcie mleka".
 • Uczniowie klas trzecich, a za zgodą rodziców i klas drugich uczestniczą w zajęciach na basenie w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
 • Dla uczniów oferujemy liczne bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, podczas których rozwijajš swoje talenty i zainteresowania, w tym m.in.:
 • Tradycją naszej szkoły są wyjazdy na zielone szkoły.
 • Nasi uczniowie poznają Kraków, w ramach edukacji regionalnej prowadzonej od klasy I, biorąc udział w wycieczkach z przewodnikiem oraz zajęciach muzealnych.
 • Tradycją szkoły są prowadzone na wysokim poziomie imprezy i uroczystości szkolne, w tym uroczystości cykliczne:.
  • ślubowanie klas pierwszych
  • Święto Patrona Szkoły
  • Dni Europejskie
  • Dzień Rodziny (Mamy i Taty)
  • Dzień Dziecka - Dzień Sportu
  • Wigilie
  • Jasełka
  • Akademie rocznicowe i okolicznościowe
 • Szkoła szczyci się największą w Małopolsce liczbą finalistów konkursów przedmiotowych.
 • Uczniowie:
  • Reprezentują szkołę w ogólnopolskich konkursach wiedzy, plastycznych, muzycznych, sportowych
  • Organizują wystawy
  • Wspierają akcje charytatywne: PCK, Szkolnej Rady Uczniowskiej, oraz na rzecz Schroniska dla zwierząt
  • Uczestniczą w szkolnych programach europejskich
  • Ucznowie aktywnie działają w Małym i Dużym Samorządzie
  • Chętnie uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego "ZORZA"
  • Dzięki współpracy ze Szczepem Niger uczniowie należą do zuchów i drużyny harcerskiej
     Szkoła troszczy się o adaptacje naszych najmłodszych uczniów. Zapraszamy przedszkolaków do wspólnej zabawy i poznania Szkoły w DNIU OTWARTYM, oraz na zajęcia, imprezy jak np. spektakle teatralne, zabawę karnawałową, wystawy. Nauczyciele nauczania zintegrowanego współpracują z wychowawcami z przedszkoli nr 12, 123, 162.

     Edukację regionalną prowadzimy według programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli naszej Szkoły. Wychowawcy opracowują i realizują własne autorskie programy zajęć wychowawczych.

     W szerokim zakresie realizujemy edukację, prozdrowotną oraz ekologiczną.

     Prowadzimy wychowanie komunikacyjne przy ścisłej współpracy z Policją i Strażą Miejską.

     Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w wielu konkursach, takich jak:
 • KONKURSY PRZEDMIOTOWE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŒWIATY:
  - Małopolski Konkurs Humanistyczny
  - Małopolski Konkurs Matematyczny
  - Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
 • KONKURSY TEMATYCZNE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŒWIATY:
  - Konkurs Biblijny
  - Konkurs Informatyczny
  - Konkurs Przyrodniczy
  - Konkurs Historyczny
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur i Kangurek Matematyczny
 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŒWIETLIK
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie KRAKUSEK
 • Międzynarodowy Konkurs Programowania BALTIE
 • Konkursy recytatorskie, literacki, poetyckie, plastyczne, muzyczne i sportowe, w których nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy
     Tradycją Szkoły są liczne konkursy wewnątrzszkolne.

     Uczniowie naszej Szkoły osiągają wysokie wyniki ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i dostają się do wybranych przez siebie gimnazjów w tym liczna grupa do Gimnazjum Ojców Pijarów.


Tabela ze średnimi osiąganymi przez naszą szkołę:
Rok szkolny Średnia szkoły Średnia gminy Średnia powiatu Średnia województwa
2013/2014 32,4 30,0 30,0 26,8
2012/2013 29,40 28,40 28,40 25,10
2011/2012 28,40 26,70 26,70 23,70
Nasza Szkoła znajduje się w gronie szkół o najwyższym wyniku w kraju.
2010/2011 30,70 28,60 28,60 25,86
Nasza Szkoła znajduje się w gronie szkół o najwyższym wyniku w kraju.
2009/2010 30,46 29,21 29,21 25,61
2008/2009 28,20 26,70 26,70 23,70
2007/2008 31,40 29,47 29,47 26,71
2006/2007 32,30 30,00 30,00 27,40
2005/2006 31,80 29,22 29,22 26,39
2004/2005 33,10 32,84 30,95 30,35
2003/2004 30,87 28,87 28,87 26,12
2002/2003 32,33 31,72 31,60 29,48
2001/2002 35,07 33,24 32,06 30,43

     Uczniowie, którzy w danej klasie uzyskali w wyniku klasyfikacji końcoworocznej oceny bardzo dobre i celujące oraz wzorowe zachowanie zostają wpisani do ZŁOTEJ KSIĘGI, a jeden z nich otrzymuje potwierdzony dyplomem honorowy tytuł NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH.

     W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje z: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Radą III Dzielnicy, Domami Kultury, Policją, Strażą Miejską, Parafią, Pałacem Młodzieży, Dworkiem Białoprądnickim.


© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków