Interkl@sa

     Nasza szkoła rozpoczęła we wrześniu 2009 roku starania o otrzymanie Znaku Jakości Interkl@sa.
     W ramach starań:

 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie działają na rzecz bezpieczeństwa w sieci
     Od roku 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w Projekcie Profilaktycznym "Bezpieczni w sieci". Projekt "Bezpieczni w sieci" został oparty na dostępnych i sprawdzonych wcześniej modelach działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w sieci i wychowujących ich do świadomego oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Równolegle do tych działań szkoła dba o to, aby jej wysiłki w tym zakresie były wspomagane przez rodziców, którzy otrzymują od szkoły niezbędną pomoc i informację. Wszystkie te inicjatywy przebiegające pod hasłem "Bezpieczni w sieci" prowadzone są wielotorowo:
 • edukacja i profilaktyka
  • zajęcia edukacyjne dla klas I-III "Sieciaki.pl" - projekt edukacyjny. Podstawowym elementem projektu jest serwis internetowy www.sieciaki.pl poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci . Dzieci odwiedzają stronę programu, oglądają filmy, słuchają piosenek i korzystają z materiałów multimedialnych.
  • zajęcia edukacyjne dla klas IV - VI "3... 2... 1... Internet!" poświęcone są bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Nauczyciele i uczniowie regularnie korzystają z z portalu http://www.dzieckowsieci.pl/
  • Konkurs "3... 2... 1... Bezpieczny Internet na Start!". Nasz szkoła złożyła sprawozdanie z przeprowadzenia zajęć z wszystkimi uczniami klas IV - VI. Uczestniczymy również w II edycji tego konkursu.

      
  • równolegle do powyższego konkursu organizowany był konkurs "3... 2... 1... - Szkoła Bezpiecznego Internetu" . Uczniowie naszej szkoły złożyli do konkursu pracę "Gra sprawdzająca", która jest prezentowana na podstronie interklasa. (zobacz prezentację)
  • "Dzień Bezpiecznego Internetu" - W roku szkolnym 2009/2010 wszystkie klasy III - VI uczestniczyły w quizie zamieszczanym na stronach Safer Internet Day. Wyniki zbiorcze klas zostały uwzględniane we współzawodnictwie międzyklasowym. W roku szkolnym termin Dnia Bezpiecznego Internetu przypadł w czasie ferii zimowych, w związku z tym działania na rzecz świadomego korzystania z sieci oparto na bloku zajęć na lekcjach informatyki w klasach 4-6.

   Quiz z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu - sprawozdanie z przebiegu konkursu edycji 2010
        W trzecim tygodniu marca mogliśmy sprawdzić swe wiadomości na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet. W quizie, zorganizowanym w ramach programu wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV - VI. Wyniki, wliczone do współzawodnictwa międzyklasowego prezentują się następująco:
   • I miejsce - 6a - 61,98 procent prawidłowych odpowiedzi w teście
   • II miejsce - 5a - 61,37 procent prawidłowych odpowiedzi w teście
   • III miejsce - 5b - 60,84 procent prawidłowych odpowiedzi w teście
   • IV miejsce - 4b - 58,82 procent prawidłowych odpowiedzi w teście
   • V miejsce - 6b - 56,61 procent prawidłowych odpowiedzi w teście
   • VI miejsce - 4a - 55,845 procent prawidłowych odpowiedzi w teście

        Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 roku i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Polskie Centrum Programu "Safer Internet" powołane zostało w 2005 roku w ramach programu Komisji. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - koordynator Centrum. W ramach programu prowadzone są również działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie. Od 2005 roku do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory).


  • wszyscy uczniowie klas 4-6 na zajęciach informatyki zapoznają się ze specyfiką działania oprogramowania antywirusowego, antyspamowego, chroniącego przed niepowołanymi treściami oraz z ideą i zasadami kontroli rodzicielskiej. Na zajęciach tych uczniowie są wychowywani do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, swych bliskich i tych, dla których to oni są, lub będą przewodnikami w świecie Internetu.
  • rodzice uczniów naszej szkoły w trakcie zebrań z wychowawcami klasowymi, w dniu 4 stycznia 2010 roku uczestniczyli w odczytach na temat agresji w mediach i jej wpływu na psychikę dziecka oraz zasad bezpiecznego i owocnego korzystania dzieci z komputera w domu.

 • bezpieczeństwo
  • wszystkie komputery służące uczniom zostały wyposażone w wybrany i wcześniej sprawdzony 3 miesięczną licencją trial program antywirusowy wyposażony w firewall, kontrolę rodzicielską i filtr antyspamowy.

      
  • wszystkie komputery służące uczniom zostały wyposażone w program do ochrony przed niepowołanymi teściami umieszczonymi w sieci Internet. Program ten jest skonfigurowany do potrzeb edukacyjnych dzieci i ich bezpieczeństwa.
  • najnowsze wyposażenie w software umożliwiający pełną ochronę komputerów w naszej szkole został w pełni sfinansowany ze środków Rady Rodziców, która wspiera inicjatywy i projekty służące uczniom naszej szkoły:


 • Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.
     Biblioteka szkolna wyposażona jest w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Są to cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pakietem biurowym Office 2003, wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym umożliwiającym drukowanie i skanowanie.
     Dzięki Internetowemu Centrum Informacji Multimedialnej otwiera się przed nami wiele przeróżnych możliwości, konkurencyjnych dla typowej biblioteki, a mianowicie:
 • dostęp do bogatych zbiorów archiwalnych, różnego rodzaju publikacji, pozwalających uczniowi na poszerzanie nie tylko wiedzy, ale i horyzontów myślowych;
 • możliwość publikacji własnych osiągnięć, a przez to dzielenie się doświadczeniami i wymianę poglądów;
 • prowadzenie korespondencji i w ten sposób pokonywanie różnorodnych barier i ograniczeń, które częstokroć narzuca tradycyjny sposób komunikowania się
 • gromadzenie, selekcjonowanie i aktualizowanie dostarczanych informacji, dokumentowanie różnorodnych działań (nie tylko edukacyjnych) w atrakcyjnej formie oraz przede wszystkim umożliwianie twórczego rozwiązywania problemów i krytycznego podejścia do nieskończonej liczby różnorodnych informacji.

 • Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
     Nasi uczniowie uzyskali wysokie wyniki w następujących konkursach (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym) o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym:
 • "Konkurs o Laur "Złotego Bajta", czyli nagroda za najlepszą pracę z wykorzystaniem technik komputerowych i cyfrowych.
       Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszej formy multimedialnej na temat związany z życiem szkoły i środowiska lokalnego. Spośród prac, najlepsze zostają nagrodzone Laurami "Złotego", "Srebrnego" i "Brązowego Bajta".
 • Konkurs "Mistrz Klawiatury" który ma wyłonić uczniów najsprawniej piszących w edytorze tekstu.
       W rywalizacji liczy się nie tylko szybkość pisania ale również dokładność i jak najmniejsza ilość błędów. Treścią tekstu konkursowego są ważne zagadnienia związane z korzystaniem z technologii IT przez dzieci i młodzież.)
 • Konkurs Informatyczny "Bóbr"
       "Bóbr" to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr obejmuje swoim zasięgiem uczniów we wszystkich typach szkół i jest już organizowany w wielu krajach. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania.
 • Konkurs Informatyczny TIK?-TAK!
       Konkurs, który jest promowany przez portal Interklasa, prowadzony jest on-line. Promuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie naszej szkoły w dniach 4-8 kwietnia 2011 uczestniczyli w zmaganiach konkursowych pierwszego etapu tegorocznej edycji.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
Bóbr 2008/2009


Andrzej Porębski z klasy 5b
Kamil Gargaś z klasy 6a
Bartłomiej Kudroń z klasy 6a
Mateusz Sochacki z klasy 6a
Mateusz Gajda z klasy 6b
Kamila Kolasa z klasy 6b
Karolina Kordziej z klasy 6b
Przemysław Tyrała z klasy 6b

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
Bóbr 2009/2010


Paweł Stępień z klasy 6a
Aleksandra Śliwińska z klasy 6b
Daria Świerk z klasy 6a
Joanna Biskupska z klasy 6b
Filip Kucharski z klasy 6a
Aleksandra Miszczyk z klasy 6a

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
Bóbr 2010/2011


Piotr Kuglin z klasy 6a
Weronika Zajączkowska z klasy 5a
Jakub Śliwiński z klasy 6b
Dominik Zieliński z klasy 6b
Maciej Banaś z klasy 6b
Kacper Machnik z klasy 6b
Michał Żelazo z klasy 6b


Polska wersja quizu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2009/2010

I miejsce - klasa 6a
II miejsce - klasa 5a
III miejsce - klasa 5b
IV miejsce - klasa 4b
V miejsce - klasa 6b
VI miejsce - klasa 4a


Konkurs Fotograficzny
organizator Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa 2008/2009


Wyróżnienie - Antoni Pikul z klasy 6b oraz Jan Pikul z klasy 6b

(zdjęcia przygotowano do konkursu za pomocą edytorów grafiki rastrowej)


II Krakowskie Mistrzostwa w Sudoku (2008/2009)

II miejsce w kategorii klas 4 - Martyna Kołtunz klasy 4b

(jeden z etapów finału rozgrywany był za pomocą komputera - elektroniczna plansza Sudoku - praca online)


Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! 2010/2011

XVII miejsce - Nasz Szkoł (spośród 440 szkół podstawowych)


Ogólnopolski konkurs przyrodniczy
Świetlik 2008/2009


Nagroda
Łukasz Karaś z klasy 2a

Wyróżnienie
Zuzanna Trzcińska z klasy 2a
Filip Buliński z klasy 2c
Damian Seweryn z klasy 2c
Zuzanna Cyunel z klasy 2a
Marek Łobaziewicz z klasy 2a
Dominika Uliszak z klasy 2a

(sugerowaną przez organizatorów formą przygotowania uczniów do konkursu były punktowane, za pomocą formularza, testy online, publikowane przez organizatorów na stronie konkursu)


Ogólnopolski konkurs przyrodniczy
Świetlik 2009/2010Wyróżnienie
Filip Buliński z klasy 3c

(sugerowaną przez organizatorów formą przygotowania uczniów do konkursu były punktowane, za pomocą formularza, testy online, publikowane przez organizatorów na stronie konkursu)


Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Grafika komputerowa - Pory Roku (2009/2010)
organizotor MDK "Dom Harcerza" Kraków


III miejsce - Paula Niedziela z klasy 4a


Konkurs Plastyczny
Grafika komputerowa - Jesień (2009/2010)
organizotor MDK "Dom Harcerza" Kraków


Wyróżnienie - Paula Niedziela z klasy 4a


XVI Krakowski Turniej Wiedzy o Antyku - Konkurs na prezentację multimedialną
W labityncie współczesności (2009/2010)


I miejsce - kamil Grzybowski z klasy 6b


Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
Kaktus 2010/2011


Finaliści:
Marta Szymanek
Wiktoria Szczelina
Damian Topolski


 • Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą.
     Realizacja projektu e-Twinning "Kalendarz 2010"
 • Projekt realizowany był wspólnie ze szkołami z Chorwacji, Czech, Polski, Włoch, Turcji i Wielkiej Brytanii.
 • Jedną z form dokumentacji projektu jest elektroniczny dziennik wydarzeń zamieszczonych w kalendarzu na rok 2010 (zobacz elektroniczą wersję)
 • W marcu 2010 roku Projekt uzyskał Krajową Odznakę Jakości.
 • zobacz także prezentację

     Realizacja projektu e-Twinning "Kronika 2010"
 • Realizacja projektu została przerwana

     Realizacja projektu e-Twinning "City book"
 • Projekt realizowany był wspólnie ze szkołami z Austrii, Czech, Hiszpanii, Polski i Rumunii.
 • Jedną z form dokumentacji projektu jest elektroniczna książka z legendami i opowieściami ze wszystkich krajów (zobacz elektroniczą wersję)
 • W 2010 roku Projekt uzyskał Krajową i Europejską Odznakę Jakości.

     Realizacja projektu e-Twinning "Świat w liczbach"
 • Projekt realizowany był wspólnie ze szkołami z Austrii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Turcji.
 • Jedną z form dokumentacji projektu jest elektroniczna książka z danymi statystycznymi dotyczącymi wszystkich szkół i krajów oraz graficznym przedstawieniem tych danych (zobacz elektroniczą wersję)
 • Od maja 2011 roku Projekt będzie ubiegać się o Krajową i Europejską Odznakę Jakości.

 • Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej
 • Koło Informatyczne dla klas I-III "Zabawy małych informatyków"
       Program jest zgodny z założeniami edukacji informatycznej w szkole podstawowej. Obejmuje edukację informatyczną na I etapie kształcenia. Program realizowany w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Opracowany został dla uczniów klas I - III uczęszczających na zajęcia kółka informatycznego w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie.
 • Koło Informatyczne dla klas IV-VI "Cztery łyki grafiki"
        Program jest propozycją zajęć koła informatycznego dla klas VI-VI. Zawiera zagadnienia dotyczące informatyki na poziomie ponadpodstawowym pogłębiające wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach w zakresie grafiki wektorowej i rastrowej. Program ten ma na celu sprzyjanie rozwojowi ucznia, kształtowaniu umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijaniu jego zainteresowań i uzdolnień. Program ten ma celu wybieganie naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Koło "Cztery łyki grafiki" posiada swoją witrynę WWW i kurs na platformie e-learningowej szkoły. więcej na stronie pracowni informatycznej
 • zobacz także prezentację

 • Szkoła aktywnie wyrównuje szanse edukacyjne
 • Platforma e-learningowa
  • Od początku 2010 roku w szkole korzysta się z platformy e-learningowej. Kolejnym, po strefach kontaktu z rodzicami, zastosowaniem platformy stała się pomoc i uzupełnienie pracy Koła Informatycznego "Cztery łyki grafiki". Uczniowie mogą tam korzystać z pomocy dydaktycznych, plików zawierających lekcje, wysyłać rozwiązania do zadań a przede wszystkim komunikować się pomiędzy sobą i z nauczycielem w celu doskonalenia swoich umiejętności. To tylko niektóre możliwości zastosowania tego nowego narzędzia.
  • Zaletą tego typu formy kształcenia jest brak ograniczeń czasowych i możliwość powrotu do podawanych treści, różnorodność metod sprawdzenia i oceny pracy ucznia. Uczeń ma możliwość samooceny swoich postępów w nauce, ale także wymiany swych doświadczeń i spostrzeżeń nie tylko z prowadzącym ale także z współuczestnikami kursu.
  • Platforma mimo wszystkich swych zalet jest metodą jedynie wspomagającą kontakt nauczyciela z uczestnikiem zajęć. Nie zastępuje pokazu, wymiany doświadczeń, jakimi prowadzący dzieli się z uczniem. Dlatego uczniowie, korzystając z sugestii prowadzącego, korzystają z platformy jako swoistego "miejsca tematycznego".
 • Akademia Młodych Matematyków
  • Szkoła uczestniczy w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, "Akademia Młodych Matematyków".
  • Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych, w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z powodu barier środowiskowych i psychologicznych poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia matematycznego.
  • Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas V, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania. AMM obejmuje zajęcia modułowe, terenowe, praktyczne w Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodzie Doświadczeń oraz zajęcia warsztatowe. W trakcie zajęć uczniowie korzystają z programów komputerowych i wykorzystują zasoby Internetu. Zadaniem grupy było wspólne wykonanie prezentacji "Tramwajem po Krakowie", ale wszystkie ustalenia, i wersje próbne prezentacji członkowie grupy przekazywali sobie online. Wykorzystywali wtedy szkolny serwer poczty, by każdy uczestnik pracy jak najszybciej dowiadywał się o propozycjach zmian w prezentacji. Doświadczenie to bardzo skróciło czas wykonania prezentacji a korzystanie ze szkolnego serwera poczty uniezależniło grupę od ograniczeń poczty komercyjnej ogólnodostępnych domen.
 • zobacz także prezentację© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków