"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

     Edukacja zdrowotna od wielu lat jest istotnym elementem Programu Wychowawczego Szkoły. Na terenie placówki co roku podejmowanych jest szereg działań związanych z promocją zdrowia mających na celu: propagowanie zdrowego odżywiania, promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz ciągłą poprawę warunków pracy uczniów, nauczycieli i pracowników administracji poprzez modernizację środowiska fizycznego szkoły. W związku z tym podjęliśmy starania o przyłączenie naszej szkoły do grona Szkół Promujących Zdrowie.

     Nasze działania zostały pozytywnie ocenione i 23 czerwca 2012 r. pani dyrektor Elżbieta Poradowska oraz szkolny koordynator ds. promocji zdrowia, pani Danuta Maślak odebrały Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie". Uroczystość miała miejsce w XI Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej, gdzie Małopolski Wicekurator Grzegorz Baran wręczył Certyfikaty przedstawicielom 13 placówek oświatowych z całej Małopolski.
     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, w drodze ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP, otrzymała w dniu 16 stycznia 2012r.

"Znak Jakości Interkl@sa"

     Znak Jakości Interkl@sa przyznawany jest placówkom, które najlepiej przygotowują swoich uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, promują ideę społeczeństwa opartego na wiedzy, a także w sposób twórczy wykorzystują komputery i Internet w procesie edukacji.


Więcej informacji: Wyróżnienie naszej Szkoły Znakiem Jakości Interkl@sa
     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, po zrealizowaniu kolejnych zadań i inicjatyw w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, otrzymała przedłużenie ważności certyfikatu z dnia 27 września 2011 r.

"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
na lata 2013 - 2018.


     Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w 2004 roku przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie, na podstawie wzorca holenderskiego. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w małopolskich szkołach. Szkoła biorąca udział w Projekcie ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób i mienia oraz zapewniać ciągłe podnoszenie stanu i poczucia bezpieczeństwa wśród osób w niej przebywających. Bezpieczeństwo jest tu rozumiane kompleksowo - nie tylko jako ochrona przed przestępczością, ale także zapobieganie patologiom społecznym, zagrożeniom infrastrukturalnym czy w ruchu drogowym.
     Oceny działań prowadzonych w szkole w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa dokonuje Zespół Certyfikujący wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Szkoły, które zdobyły najwyższe oceny otrzymują honorowy certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".
     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, po spełnieniu wymagań określonych regulaminem konkursu prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uzyskała 15 września 2005 roku certyfikat

"SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE"

     Zgodnie z regulaminem został on przyznany na okres 5 lat. Szkoła kontynuuje inicjatywy i programy, które doprowadziły do uzyskania certyfikatu.
     Ze względu na zakończenie konkursu prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a tym samym brak możliwości ponownego ubiegania się o przyznanie certyfikatu, od 1 września 2010 roku podjęliśmy starania o uzyskanie tytułu "SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO".

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków